Kehtestati maamaksumäär

Eelmise aasta lõpus tuli omavalitsustel kehtestada maamaksumäär. Seetõttu oli maamaksumäära kehtestamine esitatud eelnõuna ka detsembrikuus toimunud Põltsamaa vallavolikogu viimase istungi päevakorda.

Põltsamaa vallavanema Margus Möldri sõnul on maamaksumäärad olnud Põltsamaa piirkonnas ühinenud neljas omavalitsuses erinevad. Kõige suurem on olnud erinevus haritava maa maamaksumäära osas. Margus Möldri tegi ettepaneku kehtestada haritava maa ja loodusliku maa maamaksumääraks 1,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Vallavanema sõnul tuleb maamaksu kehtestades arvestada sellega, et Põltsamaa kant on ikkagi põllumajanduspiirkond ja kõrgema maamaksumäära kehtestamine vähendaks piirkonna põllumeeste konkurentsivõimet.

Teiste sihtotstarvetega maade maamaksumääraks pakkus vallavanem 2,5 protsenti  maa maksustamishinnast aastas. Reet Alev tegi ettepaneku kehtestada Põltsamaa vallas haritava ja loodusliku maa maamaksumääraks 1,3 protsenti maa maksustamishinnast aastas ning teiste sihtotstarvetega maade maamaksumääraks 2,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Vallavolikogu liikmed toetasid vallavanema poolt tehtud ettepanekut.

Maamaksuseadus sätestab, et maamaksu maksab isik, kes on maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga maaomanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. Maa omandamisel või kasutusõiguse tekkimisel aasta keskel säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksukohustus aasta lõpuni. Kuni 64 euro suurune maamaks tuleb tasuda ühekorraga hiljemalt 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tuleb tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus