Keelpilli suvekoolis saab õppida ka kontrabassi

</span>

Juba 18. korda kõlab Põltsamaa muusikakooli seinte vahel keelpillimuusika, sest tegutseb traditsiooniline suvekool.  Tänavu jagab seal noortele oma teadmisi ja oskusi ka Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli õpetaja ja  Vanemuise teatri sümfooniaorkestri kontrabassimängija Linda Viller.

i

Tartust tulnud õpetaja juhendab suvekoolis viiulimängu õppinuid, kes tahaksid tulevikus ka kontrabassi mängima hakata.

“Me püüame sellise tasemega õpetaja kohalolekut  maksimaalselt ära kasutada,” kinnitas Põltsamaa muusikakooli direktor Anne Kaus.  Linda Villeri sõnul tuli tema suvekooli osalema just seetõttu, et leidis sealt eest kaks noort inimest, kes kontrabassi mängimisest huvituvad.

“Kui need noored ei taha enam viiulimängu õppida, siis on neil võimalus nii Tallinnas kui Tartus kontrabassi õppida. Selle pilli oskajate järele on praegu väga suur nõudlus. Siin me tegelikult ainult tutvume kontrabassiga, sest ega selle mõne päevaga ju veel mängima õpi. Tallinnas õppivale Anar Volmerile võib Linda Viller  soovitada oma endist õpetajat Meeme Saarevälja. “Kui ka Ingerliis Jüriado kontrabassi õppimisest tõsisemalt huvitub, oleksin ma nõus ka paaril korral kuus Põltsamaale sõitma,” ütles õpetaja Viller, kes mängis eelmisel laupäeval Põltsamaa lossihoovis toimunud ooperigalal Vanemuise sümfooniaorkestris.

i
Huvi on suur

“Esimeses keelpilli suvekoolis osalesid ainult viiuldajad, hiljem liitusid nendega tšello- ja vioolamängijad. Samaaegselt keelpilli suvekooliga tegutseb Põltsamaal ka kitarristide suvekool. Tänavune suvi on juba kaheksas, kui keelpillimängijad ja kitarristid meie koolis koos musitseerima mahuvad,” rääkis Anne Kaus. Päevased harjutustunnid toimuvad pillirühmadele eraldi ning neid juhendab kokku kümme õpetajat. Õhtul mängitakse koondorkestrina.


Käesoleval aastal osaleb keelpilli suvekoolis 42 viiuldajat, viis vioolamängijat, 11 tšellisti ning üks kontrabassimängija — Linda Viller. Kitarriste osaleb suvekoolis 16 ja neil on neli õpetajat.

Anne Kausi sõnul täituvad laagrikohad kiiresti ja õpihimulistest pillimeestest puudust ei tunta. Õpetajate huvi keelpillilaagri vastu võiks tema hinnangul aga suurem olla. Suvekooli töösse on rakendunud kõik Põltsamaa muusikakooli keelpilliõpetajad.

Muusikakooli juhi sõnul erineb keelpilli suvekool puhkpillikoolist selle poolest, et kui puhkpilliõpetajad üritasid lastele võimaldada ka individuaalset õpet, siis keelpilli suvekool on suunatud rohkem ansambliproovidele ning koondorkestris harjutamisele. Veidi üritatakse individuaalselt õpetada  klassikalist kitarri. Keelpilli suvekoolil on traditsiooniks kutsuda esinema kutselisi muusikuid. Eelmisel aastal andsid kontserdi kaks Soome viiuldajat, kellega liitus kitarristide juhendaja. “See kolmik andis meile aasta eest väga kena kontserdi,” meenutas Anne Kaus. Ka tänavu oli suvekooli õpilastel võimalik kuulata keelpillimuusikat kahe kutselise muusiku esituses.

Arvestatakse laste mänguoskusega


Anne Kausi sõnul on laste pillimänguoskus aastatega oluliselt paranenud. Kasvanud on ka suvekoolis osalejate arv, mis võimaldab moodustada rohkem erinevaid ansambleid, nii et ühes ansamblis mängiksid  erineva tasemega õpilased. Mõne suvekoolis osaleja ankeedis seisab, et ta on õppinud pillimängu kolm-neli aastat, samas  omab mõni noor muusik juba kümneaastast mängukogemust.

Lisaks ansamblitele ja koondorkestrile moodustati valikorkester neist, kes juba aastaid pillimängu õppinud. Anne Kausi sõnul on koondorkestri repertuaar valitud põhimõttel,  et sellega tuleksid toime erineva mänguoskusega õpilased.

Dirigenditöö põhiraskus lasub suvekoolis Põltsamaa muusikakooli õpetaja Hiie Taksi õlgadel. Teise dirigendina osaleb selle kooli kasvandik Annela Läänelaid, kes töötab Tartu Heino Elleri nimelises muusikakoolis viiuliõpetajana.

Reedel algusega kell 15 annavad suvekooli õppurid kontserdi Põltsamaa kultuurikeskuses.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus