Keelatud sisu tõttu jäi tühjendamata 64 konteinerit

23. detsembrist 2. jaanuarini sai Põltsamaa vallavalitsus 64 teadet prügivedajalt, et üks või teine majapidamine on pannud oma olmejäätmete konteinerisse keelatud jäätmeid. Konteiner on jäänud tühjendamata. Olmejäätmete konteineritesse on keelatud panna: vedelaid jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, ehitus-lammutusjäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, vanu rehve, paberi-papi- ja pakendijäätmeid, suurjäätmeid. Jäätmevedajad kontrollivad prügikonteinereid. Kui nad märkavad konteineris keelatut, jätavad nad konteineri tühjendamata.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus