Kaupmehed mõõdukalt enesekindlad, turg on jõudnud küpsesse faasi


Swedbanki kaubandusettevõtete küsitlusest selgus, et kaubandusettevõtted on 2014. aasta suhtes mõõdukalt optimistlikud. 67 protsenti kaupmeestest plaanib käesoleval aastal käivet kasvatada, seejuures on oodatav käibe suurenemine 5,7 protsendi võrra võrreldav mulluse tegeliku kasvuga, mis oli 5,9 protsenti. Ehkki ettevõtete arengut piirab nii tihe konkurents kui Eesti väikese turu madal ostujõud, plaanib 56 protsenti kaupmeestest järgneva kahe aasta jooksul laieneda või avada uusi kauplusi.

Uuringu järgi loodab 57 protsenti kaupmeestest kasvatada sel aastal käivet turuosa suurendades, samas kui ülejäänud loodavad pigem turu üldisele kasvule. Kui suurettevõtted plaanivad peamiselt oma jaevõrku laiendada ehk avada uusi kauplusi, siis väiksemad ja keskmise suurusega kaupmehed panustavad pigem uute toodete ja kaubamärkide turuletoomisele.


Kasvu prognoosimisel on teistest optimistlikumad esmatarbekaupade müüjad, kiiremat käibe kasvu ootavad siiski väikeettevõtted.

Ligi pool laienemist kavandavatest ettevõtetest peab silmas uutesse piirkondadesse laienemist Eestis, veerand aga kaupluste asukoha parandamist. Vaatamata võrdlemisi suurtele laienemisplaanidele, usub 71 protsenti kaubandusettevõtjatest, et tegelikult on Eestis kaubanduspinda juba piisavalt.

Kuigi jaekaubanduse maht läheneb tänavu 2007. aasta rekordtasemele, viidates tarbijate suuremale kindlustundele, piirab kaubandusettevõtete arengut uuringu järgi enim liiga tihe konkurents (28 protsenti), madal ostujõud (26 protsenti) ja väike turg (18 protsenti). Kulude kasvu kaubanduses mõjutasid viimase aasta jooksul oodatult kõige rohkem tööjõule tehtavad kulutused, mida märkis ära kaks kolmandikku kaupmeestest. Vastupidiselt spetsiaalkaupade müüjatele (20 protsenti) ei toonud esmatarbekaupade müüjad esile rendikulude kasvu. Seevastu märkis 22 protsenti esmatarbekaupade müüjatest ühe olulisema kulutegurina turunduskulude kasvu, mida võib seostada nii tiheda konkurentsi kui plaanitud laienemistega.

Finantseerimise kättesaadavust ettevõtjad probleemiks ei pea ning investeeringuid toetavad praegu nii madalad intressid kui ka pankade jätkuv valmisolek läbimõeldud projekte rahastada.

Swedbanki kaubandusettevõtete küsitluses osales 145 jaekaubandusettevõtet, kellest 29 olid esmatarbekaupade müüjad ja 116 spetsiaalkaupade müüjad.

MARIS PEDA, Swedbanki kaubanduse sektori juht

blog comments powered by Disqus