Kaunite kodude hindamine muutub järjest keerulisemaks

Juunikuu alguses sõitsid Jõgevamaal taas ringi kauneid kodusid hindava komisjoni liikmed, kelle ülesandeks oli välja selgitada meie maakonna ilusamad kodud.


Kauneid kodusid hinnanud komisjoni koordinaatori Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialisti Tiina Tegelmanni sõnul esitati tänavu maakonna omavalitsuste poolt hindamiseks 28 objekti. Esitatud objektide seas oli eramuid, üks tööstusmaastik, samuti tervist edendav objekt Põltsamaal Kuningamäel asuva kardiraja näol. Muinsuskaitselistest objektidest hinnati seekord Puurmani mõisakompleksi.

Komisjoni koordinaatori sõnul on kaunite kodude kujundamisel ja arendamisel jõutud välja väga sisuliste, mõtestatud ja terviklike lahendusteni. Kuigi lillepeenardes hakkab silma ka suvelilli, kasutatakse aedade kujundamisel viimasel ajal üha suuremal määral püsitaimi. Samuti on aiad tehniliselt maitsekalt kujundatud. Komisjoni liikmed tõdesid, et nendele inimestele, kellel koduaedasid nad külastasid, võib julgelt hekikäärid kätte anda, sest nad oskavad neid suurepäraselt kasutada.

Aiatöö parandab tervist

Tõeliselt hea mulje jättis Tabivere vallas elava üle 90 aastase vanaproua Salme Tallmeisteri koduaed. Vanaproua rääkis külalistele sellest, et talvel vaevavad teda tõsised terviseprobleemid ja alatihti tuleb tohtrid välja kutsuda. Niipea kui ta näeb esimesi kevade märke ja teab, et saab sõrmed mulda pista, on teda kimbutavad haigused nagu nõiaväel kadunud. Eaka proua poja sõnul läheb Salme hommikul kell seitse aeda tegutsema ja õhtul nad ühel hetkel lihtsalt peavad ta sealt tuppa kutsuma. Niisama kaunis nagu Salme Tallmeisteri koduaed nägi välja ka tema riietus, mille ta külaliste vastu võtmiseks selga oli pannud.

Palju huvitavaid vaidlusi

Hindamist järjest keerulisemaks muutvad koduaiad ja muud objektid põhjustavad komisjoni liikmete hulgas aina tõsisemaid diskussioone. Pingerida tuli mitmel korral ümber teha ning ikka ja jälle läbi vaielda. Samas on Tiina Tegelmanni sõnul need diskussioonid üha põnevamad ja analüüsivamad.

Hindamiskomisjoni kuuluvad esimehena Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev, oma ala asjatundjana Luua Metsanduskooli vanemõpetaja Katrin Puskar, Jõgeva linnavalitsuse haljastusspetsialist Taivo Paeveer ning tõsise puukooli ja aianduse kogemusega Urve Rillo. Lisaks veel Pajusi vallavanem Reet Alev ning Tiina Tegelmann koordinaatorina.

Tänavuse hindajate töö muutis huvitavamaks tõsiasi sellest, et nii mõnigi objekt asus maakeeli väljendudes lausa pärapõrgus. Seda enam tuleb Tiina Tegelmanni sõnul imetleda nende inimeste töökust, ettevõtlikkust ja keeruliste olukordadega hakkama saamist, kes niisugusesse kohta ilusa kodu on loonud. Kiita tuleb ka neid inimesi, kes sellised igapäevaselt üldse mitte nähtavas kohas asuvad kodud üles on leidnud ja need hindamiseks esitanud.

Tänavu oli hindamiseks esitatud ka neid kauneid kodusid, kus kümme aastat tagasi käidud oli. Seetõttu oli hindajatel huvitav näha nende kodude arengut kümme aastat hiljem.

Omavalitsustest parim Pajusi

Kasepää vallas hakkas silma üks selline kaunis kodu, mis oli suurepäraselt sulandunud kokku Peipsi järvega Väga pikalt vaidlesid komisjoni liikmed selle üle, milline maakonna omavalitsus vääriks kauneima omavalitsuse tiitlit. Lõpuks langes liisk Pajusi valla kasuks. Et selles otsuses täielikult kindel olla, sõideti Pajusi vald risti-põiki läbi. Tiina Tegelmanni sõnul iseloomustab ja eristab Pajusi valda teistest omavalitsustest sealsete juba restaureeritud või restaureerimisel olevate hoonete rohkus. Pealegi sulanduvad need hooned väga hästi kokku ümbrusega ja aitavad kujundada neid ümbritseva maastiku ilmet. Pajusi valda tervikuna iseloomustavad kaunid koduaiad, hooldatud tootmishoonete ümbrused, kena mõisapark, sealsete väärikate puude all asuv külamaja ning teisel pool teed paiknev, kaunilt taastatud mõisahoone, kus tegutseb rahvamaja.

Tiina Tegelmanni sõnul oli tänavune kaunite kodude hindamine komisjoni liikmete jaoks väga emotsionaalne, õpetlik ja samal ajal ka väga südamlik.

Kõigi kaunite ja ära märkimist väärivate kodude ja muude objektide puhul tuleb esile tõsta inimeste töökust, head maitset ja eneseohverdust. Selliste tulemusteni jõudmiseks tuleb tegutseda pühendunult ja tihti millestki muust meeldivast loobuda. Kui paljudele kenasti kujundatud ja hooldatud kodude esindajatele anti tunnustus üle Võidupühal, siis nelja Jõgevamaa pere esindajaid tunnustatakse 28. augustil Põlvamaal Moostes peetaval pidulikul presidendi vastuvõtul.

Kaunid kodud arendavad ilu- ja maitsemeelt

Hindamiskomisjoni liige Urve Rillo tunnistas, et tänavu oli päris keeruline valikuid langetada, sest hindamiseks esitatud aedasid oli palju, üks kaunim kui teine. “Omavahel arutledes jõudsime arusaamisele, et midagi tuleks hindamises muuta. Väga raske on valikut teha kui 28 koduaia seast saad ainult mõned paremad välja valida.

Hindajate tegevuse muudab keerulisemaks tõsiasi, et ega eestlane oma koduakna all takjaid ja ohakaid kasvamas näha ei taha ja väga paljud inimesed teevad selle nimel tõsist tööd, et oma koduümbrus järjest kenamaks muuta. Meie kõigi lemmik Merje ja Koit Peetsmanni kodu Tabivere alevikus on juba aastaid ilusa koduna teada-tuntud. See pere tegutseb küll äärmiselt tõsiselt ja lisaks töökusele on neil ka suurepärane maitse- ning ilumeel.

Kaunid kodud arenevad edasi nii ilu- kui maitsemeelt silmas pidades ja ka tehniliselt. Alles nädalapäevad tagasi käisin ühes meie Palamuse vallas elava pere koduaias, kuhu sattusin ka kaks aastat tagasi. See pere on juba varem tunnustuse osaliseks saanud. Nüüd oli sellesse aeda tehtud väga uhke maakividega ääristatud oja. Sellest järeldub, et inimesed ei tegutse kodu kaunistamisel ainult tunnustuse saamise eesmärgil, vaid nad tõepoolest tahavad oma kodu veelgi kaunimaks muuta.

Mulle hakkas silma, et on olemas hulk inimesi, kes kujundavad oma koduaeda väga maitsekalt vaatamata sellele, et neil aianduslikku haridust ei ole. Aiandust õppinud inimesena on mul äärmiselt huvitav jälgida kuidas need inimesed ilma erialast haridust omamata oma koduaeda nii maitsekalt kujundada oskavad. Minu kui haljastaja jaoks on väga oluline, kui juba kuhugi tõsine haljastus on tehtud, siis seda ka hooldataks. Kõige kurvem on selline olukord, kus on haljastusele kulutatud suur summa euroraha, aga hiljem seda objekti enam ei hooldata. Suurte objektide puhul kipub selline olukord üsna tavapäraseks kujunema.

Mis kaunitesse kodudesse puutub, siis on tunne, et need hakkavad tasapisi otsa saama. Kaunite kodude puhul, mida on juba tunnustatud, on vahel tunne, et nüüd võiks oma kodu kaunistamisel pidurit vajutada. Mõnele tublile kodukaunistajale tahaks öelda, et lõpeta nüüd see koduaia edasi arendamine ära ja hoolda ning hoia seda ilu, mille oled juba loonud. Meie hindamiskomisjoni liikmetena ei saa kedagi käskida ega keelata, vaid saame ainult soovitusi jagada. Liigne koduaia edasi arendamine võib mingil hetkel varasema töö lihtsalt ära rikkuda. Minu hinnangul on probleem selleski, et usinad tegijad saavad lõpuks vanaks ning väga tõsiselt kerkib üles küsimus, kes senitehtu hooldamise ja hoidmise üle võtab. Seda tunnetan ma juba endagi puhul. Loodan, et ehk järgmine ametisse astuv president peab mõne aasta kaunite kodude tunnustamisega vahet, teatud aja möödudes kerkib siis esile uusi kodukaunistajaid, kelle koduaedasid hinnata ja keda tunnustada.”

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus