Kaunis loodus meelitab kodu rajama

Saare vald asub osaliselt vooremaastikul, osaliselt Saare-Kaiu mõhnastikul. Loodus on kaunis ja mitmekesine. Looduslikku ilu ära kasutades on loodud veelgi kaunimaid maastikuosi, aastatega on kõige rohkem muutunud ehk just Voore ümbrus. Kindlasti on selles olulisem ökopaisjärve rajamine, mis  lõi kauni veepeegli  ning avatud vaated maastikule. Voore park sünniaastaga 2000 on aga esimene praeguse Eesti Vabariigi ajal rajatud park maakonnas, kus kasvamas Vooremaa külade puud. Kindlasti aitab maastiku ilule kaasa Kullavere jõe saneerimine.

Oluliseks maamärgiks on maastikku arvestav ja sellesse sulanduv  aktiviseerimiskeskuse hoone.

Muutused on teinud läbi ka Kääpa asula äärealade maastik  küla keskväljaku ja Kalevipoja teemapargiga. Heaperemehelikku kätt on näha ka mujal vallas ringi liikudes. Elukeskkond on muutunud  korrastatuks ja atraktiivseks. See kutsubki oma kodu rajama.

Lõpuks ometi on jõutud bürokraatliku asjaajamisega sinnamaani, et noorteküla siiski tuleb. Rajatav noorteküla peaks tooma piirkonda ettevõtjaid ja uusi otsustajaid, keda huvitaks kohalik elu ning kes oleksid valmis selle edendamisse oma panuse andma. Detailplaneering algatati 2006. aastal ja see kinnitati 2008. aastal. 2008. ja 2009. aasta jooksul ehitati välja vee- ja kanalisatsioonitorustik, juurdepääsuteed ja puurkaev. Eesti Energia rajas noorteküla alale ka uue alajaama. Lastega peredele lubati tasuta elamukrunt, kui nad suudavad teatud kindla aja jooksul sinna maja püstitada. Veel pea kuus aastat tagasi oli huvi kruntide vastu päris suur: 32 krundi kohta esitati 42 avaldust. Küla rajamine jäi soiku, sest vajalik maa oli riigi omanduses, vallal ei õnnestunud seda riigilt kätte saada. Möödunud aastal võttis Saare vald noorteküla teema uuesti üles ja lõpuks saavutati kokkulepe, et riik müüb maa vallale soodushinnaga. Nüüd on huvilisi alles jäänud kümmekond. Ja kindlasti loodetakse neid juurde leida, sest koht on seda väärt, et sinna oma kodu rajada.

blog comments powered by Disqus