Kaunid kodud välja valitud

 

Maakondlik kodukaunistamise toimkond esitas tänavu presidendile tunnustamiseks Kati Tarumi ja Erik Konno, Vaike Kosti ja Jüri  Siirmäe  kodud, pereelamute kvartaliosa Kurista külas,  Luua arboreetumi ning Kasepää valla.

 

Erik Konno ja Kati Tarumi kodu Jõgeva vallas Kassinurme külas

Kindlasti on enamiku Piibe maanteel liiklejate pilk korrakski peatunud teeäärsel  kaunil hoonetekompleksil. Hooned, aed ja lähiümbrus on igal ajal hooldatud ning tähelepanu tõmbav. Jõulude aegu ei ole ilmselt nii kaunilt ja stiilselt kujundatud kodu terves maakonnas.

Aed on ruumiliselt hästi lahendatud. Kõik kujunduselemendid on seetõttu vaadeldavad ja aktsendiks konkreetses aiaruumis. Arvestatud on  klassikalisi aiakujunduse  reegleid, mis on paljudel tänapäeva aiakujundajatel meelest  läinud. Keerukamad kujundusmotiivid asuvad aia tagumises osas. Eesaed on kujundatud värvilt ja vormilt  tagasihoidlikumalt, kus kõige väärtuslikum element ehk  kujundusaktsent  on lipuväljak.

Tänapäevaste ja tehislike kujunduselementide kõrval ( tiigipinnasega loodud mäeke, killustikpeenrad jt)  on aias väärtustatud traditsioonilisi  maakodu kujunduselemente, näiteks vabakujulise põhiplaaniga tiik  jms.   On ka väike maitserohelisepeenar ja kasvuhoone.

Pere noorimal liikmel Mihklil on aga oma mänguala  „garaažiga”, kuhu pärast mängu lõpetamist kõik mänguasjad varjule panna saab. 

Vaike Kosti ja Jüri Siirmäe kodu Pajusi külas Pajusi vallas 

Juba mitmel aastal ei ole hindamiseks esitatud nii terviklikult  konkreetse maastikuga  seotud kodu. Seekord oli võimalik nautida väga väheste kujundusmotiividega, maastikku arvestavat ja sellega oskuslikult seotud  maakodu.

Hooneid ümbritsev mitmekesine reljeef on erinevate hooldusvõtete abil ühtseks tervikuks liidetud. Oskuslikult on eksponeeritud  vanad kõrtsivaremed  ja muudetud need avara  õue osaks. Varemete maastikukujunduslikku väärtust võimendavad looduslikud  põõsad.

Tänasel päeval tuleb hinnata sedagi, et perel on küllalt suur viljapuuaed ning ka köögiviljamaa. On ju need praktilise väärtuse kõrval nii olulised pärandkultuuri hoidjad maakodude juures.  

Pereelamute kvartaliosa Kurista külas Jõgeva vallas 

Objekt on maakondliku  kodukaunistamise toimkonna liikmetele juba varasematel aastatel silma jäänud. Külaosa on kujunduslikult terviklikult lahendatud ning  puuduvad ka kruntideks jagavad piirded. Samaaegselt on igal perel oma  tarbeks kujundatud aiaosa, kus saab võõraste pilkude eest varjatult vaba aega veeta.

Sellise külaosa kujundamine nõuab osapoolte vahelist koostööd. Ükski pere ei ole siin tahtnud naabreid kujundusmotiividega üle trumbata.

Kasutatud on küllaltki  mitmekesist taimmaterjali. Uute taimeliikide kõrval  kasvab  traditsioonilisi liike ( sirelid, pojengid jt).

Just selline kujundus muudab meie külad kauniks maastikuosaks ja aitab varjata mõningaid nõukogude ajal tehtud planeeringuvigu. 

Luua arboreeetum Palamuse vallas

1952. aastal alustati dendroloogilise kollektsiooni rajamist tollase metsakooli õppebaasina. Nõukogude ajal kujunes sellest üks vabariigi suurema taksonite arvuga ilupuude-põõsaste kollektsioon. Paljud praegu nii tavalised ilupuud-põõsad istutati Eestimaal kõige esimesena just siia. 

Tänaseks on arboreetumil nii õppebaas kui turismi- ja puhkemajanduse objekt. Siia on rajatud väike telkimisväljak kõige vajalikuga. Arboreetumi väravasse, endisse väikesse kontorisse  on koostatud selle  rajamislugu tutvustav ekspositsioon. Siin  on kaunis igal aastaajal, siit  on väga paljud külastajad saanud häid mõtteid  oma koduaedade või haljasalade kujundamiseks.

Luua arboreetumit haldab ja hooldab Luua metsanduskool.

Kasepää vallas tehtust  ja  selle töö tulemustest tuleb juttu edaspidi. 

Ene Ilves,

Jõgevamaa kodukaunistamise toimkonna liige

blog comments powered by Disqus