Kauged külalised õppisid tundma süsteemi VOLIS

Sadala rahvamajas toimus hiljuti koolituspäev, mille käigus mitme riigi kohaliku elu edendajad õppisid tundma Eesti omavalitsustes praktiseeritavat infosüsteemi VOLIS. Koolituspäev sai teoks Torma vallas tegutseva Näduvere külaseltsi algatatud ja Grundtvigi õpikoostöö programmist rahastatud projekti “Avatud valitsemine Euroopas 2013-2015” raames.


Kõnealuse projekti juht, Näduvere külaseltsi esimees Ülvi Nool märkis, et VOLISt otsustati projektipartneritele tutvustada sellepärast, et see võimaldab infotehnoloogia abil tõhustada kohalike omavalitsuste volikogude ja valitsuste tegevust ning paberit kokku hoida.

“Et istungite salvestised pannakse üles omavalitsuse kodulehele, saavad kodanikud neid endale sobival ajal kuulata ja vaadata. Nii saavad paikkonna elanikud vajalikku teavet oma arvamuste väljakujundamiseks, ettepanekute tegemiseks, ideede algatamiseks jne. Tänu sellele areneb osalusdemokraatia rohujuurde tasandil. Torma vallavolikogu kogemus näitab, et VOLISega kaasnevad tulemused on väga hõlpsalt saavutavad ka väikestes omavalitsustes,” ütles Ülvi Nool ja lisas, et VOLIS valiti partnerite poolt projekti “Avatud valitsemine Euroopas” üheks paremaks praktikaks.

Sadala rahvamajas toimunud koolituspäeval tutvustas VOLISt jõgevamaalane Henri Pook, kes on selle infosüsteemi väljatöötajaks ja tunnustatud tutvustajaks. Poogi loengut oli kuulamas inimesi Itaaliast, Türgist, Suurbritanniast, Rumeeniast, Hollandist, Poolast, Itaaliast, Saksamaalt, Portugalist ja Kreekast. Nad said muu hulgas teada, et VOLISe kasutamise vastu tuntakse huvi ka Rootsis ja Hollandis.

“Projekti käivitamiseks andis mulle ajendi asjaolu, et Torma vallavolikogu varasematesse koosseisudesse kuuludes tajusin, et vallaelanikke peaaegu ei kaasatudki eelnõude menetlemisse ja otsuste vastuvõtmisse. Piirkonna elu arendades on aga vajalik arvestada võimalikult paljude inimeste arvamusega,” ütles Ülvi Nool, kes on praeguse Torma vallavolikogu esimees.

“Olen ise projekti “Avatud valitsemine Euroopas 2013-2015” raames viibinud koolitusreisidel Itaalias, Türgis, Portugalis, Prantsusmaal ja Saksamaal. Igalt poolt olen saanud häid kogemusi, mida saaks siinmail ära kasutada. Näiteks Türgis nägime, kuidas tegutseb linna ja maakonna inimõiguste komitee, Portugalis aga seda, kuidas toimib osaluseelarve lastele,” märkis Nool ja lisas, et tänu projektis osalemisele on paranenud tema inglise keele oskus. Projektiga seotud ülesannete täitmisel on olnud talle kogenud nõuandjaks ja koostööpartneriks piirkonna elu edendaja ja kultuuritegelane Valdi Reinas.

Kui projektipartnerid Eestist koju jõudsid, saatsid nad siinse kohtumise korraldajatele rohkesti kirju, milles avaldasid oma vaimustust Eesti arengu ning meie maa ilusa looduse ja sõbralike inimeste üle.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus