Kauged külalised Jõgeva Gümnaasiumis

Comeniuse programmi raames tulid Jõgevale kaheksa õpilast ja õpetajat Hollandist Geldropi koolist.  Külalistena osalesid nädalapikkuses  projektis õpilased-õpetajad Prantsusmaa koolist Institution Saint-Jude.

“Euroopa identiteet – sarnasused ja erinevused” vältas 11.-17. oktoobrini. Koolis võtsid külalisi vastu õpetajad Urve Mölder ja Tiit Naarits, kes juhendasid neid terve nädala. Õpilased jaotati töörühmadesse, kus tuli uurida mitmesuguseid teemasid. Töötubades pidid õpilased leidma vastuseid ülesannetele-küsimustele, näiteks kuidas on korraldatud kolmes riigis hoolitsemine vanurite, puudega laste jt. abivajajate eest. Eraldi teemana käsitleti euro tulekut Eestisse, mille kohta Jõgeva Gümnaasiumi õpilased tegid presentatsiooni. Ühtlasi jagasid hollandlased-prantslased oma kogemusi euro headest ja halbadest külgedest.

Üksteise paremaks tundmaõppimiseks korraldati ühisüritusi,  lisaks elasid külalised terve nädala meie õpilaste peredes. Välismaalased said osaleda ka tundides ja rääkida oma koolidest. Ametliku programmi lõpetas viktoriin, kus tuli vastata osalevate riikide kohta käivatele küsimustele. Tekkis tõeliselt hasartne meeleolu, mille kõige paremini kasutasid ära võõrustajad.

Loomulikult ei oldud kogu aeg Jõgeval. Neile tutvustati põhjalikult Narva linna, samuti muid Ida-Virumaa vaatamisväärsusi. Eriti suurt põnevust pakkus piirideta Euroopas elavatele inimestele Eesti-Vene rangelt valvatud riigipiir. Samuti väisati Jõgevamaa eri paiku ja Tartut. Ekstreemsemaks elamuseks kujunes vihmasel ja tuulisel päeval käik Endla rappa. 

Külalised olid positiivselt üllatunud Jõgeva Gümnaasiumi  kooride ja tantsutruppide esinemisest. Nendel selliseid laulu- ja tantsupidude traditsioone ei ole. Välismaalastele jäi väga hea mulje nii Jõgeva Gümnaasiumist kui kogu Eestist. Nad olid väga huvitatud kohalikust kultuurist, eesti keelest ja selle õppimisest.

Esialgsete plaanide kohaselt saavad mõned Jõgeva Gümnaasiumi õpilased ning õpetajad  minna järgmise aasta märtsi lõpus-aprillikuu alguses nädalasele vastukülaskäigule.

Comeniuse nime kannab Euroopa Liidu poolt loodud programm, mille põhieesmärk on parandada koolihariduse kvaliteeti, luues kontakte ELi liikmesriikide erinevate koolide vahel. Jõgeva Gümnaasium osaleb Comeniuse poolt toetatud projektis IRISS (Rahvusvahelised suhted inspireerivad õpilasi ja õpetajaid) aastatel 2009-2011. Selles osaleb 20 kooli 19 Euroopa Liidu riigist, sh Luksemburgist kaks kooli. Projekti käigus pööratakse tähelepanu õpilaste mobiilsusele. See tähendab, et neil on võimalik sõita tutvuma teiste riikide hariduseluga.

i

LIINA TAMM

blog comments powered by Disqus