Kaubamärk – Alo muusikapäevad

Möödunud nädalalõpul Jõgeval toimunud järjekordsed Alo Mattiiseni muusikapäevad on kui üks kindla kvaliteediprooviga tunnusüritus, mille järgi Jõgevat teatakse. Nii kogunevad igal aastal märtsikuus Jõgevale vabariigi koolinoorte vokaalansamblid, et žürii valvsa pilgu all ja publiku heasoovliku kuulamise ees ennast laulmises proovile panna. Nii on see toimunud juba 23 aastat.


Tänase Jõgevamaa gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja poolt aastate eest ellu kutsutud mõõduvõtmine on saanud üleriigilise tunnustuse, kuhu ikka ja jälle tahetakse tagasi tulla. Need, kes kord on hakanud märtsikuus Jõgeval muusikafestivalil käima, need jäävadki. Kes kunagi osales ise, need toovad nüüd muusikaõpetajana Jõgevale oma õpilasi. Seda tunnistasid mitmedki pedagoogid.

Muusikaõpetaja Maret Oja on olnud muusikapäevade peakorraldaja algusest peale. Õnneks on ta leidnud nende aastate jooksul ka piisavalt palju häid mõttekaaslasi, kes teda on sõnade ja tegudega toetanud. Nii on korralduskoorem aastatega võibolla isegi kergemaks läinud. Peakorraldaja tunnistab, et tehniliselt on läinudki muusikapäevade korraldamine lihtsamaks.   

Aga kõige selle taga on alati üks inimene ja tema ideed ning tegutsemistahe. Kui poleks eestvedajat, jääksid paljud suured asjad sündimata ja teoks tegemata. Keegi aga ometi võtab vastu otsustusjulguse ja paneb mingile uuele ettevõtmisele aluse. Just niiviisi saavadki alguse suured ettevõtmised, mis elavad ühel hetkel edasi justkui oma elu. Nii ka Alo Mattiiseni muusikapäevad, üks Jõgeva kaubamärkidest.

blog comments powered by Disqus