Kasutatud pakendid saab viia 4800 konteinerisse üle Eesti

Taaskasutusorganisatsioonide teatel on pakendite kogumise üheks võimaluseks kogumiskonteinerid, mida Eestis on kokku 4800. Sinna saab viia klaaspudeleid, alumiiniumpurke ning paber- ja papp-pakendeid.
Pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist korraldavad üleriigiliselt MTÜ Eesti Pakendiringlus ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, kes teevad konteinerite tühjendamisel koostööd jäätmekäitlusfirmadega. Mõlemad organisatsioonid näevad, et 2008. aastal tõuseb kogumiskonteinerite arv 5000ni.
Eestis on juba aastaid toiminud esinduslik pakendite kogumisvõrk ning usume, et uuest aastast  kasutavad inimesed pakendikonteinereid senisest enam. Jäätmete sorteerimine ning taaskasutamine on puhta keskkonna huvides ning elanikel ja ettevõtetel tuleb sellele senisest enam tähelepanu pöörata.
Pakendite kogumise organisatsioonid täidavad kõik nõuded, mis neile on esitatud uues jäätmete kogumise korralduses.
Paberpakendi konteineritesse võib panna kõiki puhtaid paberist või papist pakendeid. Segapakendi konteineritesse võib panna kõikidest muudest materjalidest (metall, klaas, plast, kile jne) müügipakendeid ? nende konteinerite sisu läheb hiljem sorteerimisele. Suurtesse pakendikonteineritesse ei tohi panna näiteks tetra- ja purepakendeid.
Teavet pakendikonteinerite asukohtadest leiab taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedelt www.pakendiringlus.ee ja www.eto.ee. Jäätmete sorteerimise lisateavet leiab ka jäätmekäitlusettevõtete kodulehtedelt.
Avalike konteineritega kogutakse 50 protsenti Eesti pakenditest. Teise poole pakendite kogumist korraldavad klientidelt jäätmekäitlusfirmad.
Teiste jäätmete sorteerimise lahendusi pakuvad Eestis tegutsevad jäätmekäitlusfirmad, kelle käest saavad eraisikud ja ettevõtted tellida oma territooriumile konteinereid pakendite, biojäätmete ja vanapaberi eraldi kogumiseks.
Tootjavastutusorganisatsioonide juhid rõhutasid, et paljudes kohalikes omavalitsustes on korraldamata vanapaberi kogumine, mis on omavalitsuste ülesanne.
Riigikogu võttis vastu pakendiseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt suurenevad pakendite taaskasutusse ja ringlusse võetavad kogused 2010. aastaks 70 protsendini pakendijääkidest.

AIVO KANGUS
MTÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus