Kasumlikkuse alanemine nõrgestab ettevõtete laenumaksevõimet

Eesti ettevõtete majandusnäitajad halvenesid ka 2015. aasta teisel poolel. Ettevõtete müügitulu vähenes kesiste ekspordivõimaluste tõttu ja see koos palgakulude kiire kasvuga tõi kaasa ka kasumi jätkuva kahanemise. Seni pole kasumite vähenemine ettevõtetele veel suuri makseprobleeme kaasa toonud. Maksehäirete ja maksuvõlgadega ettevõtete arv 2015. aasta teisel poolel veidi suurenes, kuid on viimase kümne aasta võrdluses endiselt väga väike. Maksuvõlgadega ettevõtete arv, mis viimase majanduskriisi ajal hakkas maksekäitumise näitajatest esimesena halvenema, on viimase paari aasta jooksul suurenenud enim tööstuses, põllumajanduses, ehituses ning veonduses ja laonduses.

Ekspordi ahtad väljavaated ja tööjõukulude suhteliselt kiire kasv jäävad ettevõtete majandustulemusi mõjutama ka ettevaates.

Ettevõtete laenumaksevõimet toetavad seni kogutud kasumid, väikesed laenuteenindamiskulud ja finantsvarade kasv. Kasumi kahanemise tulemusel on ettevõtete omakapitali kasv peatunud ja 2015. aastal see vähenes. Seetõttu suurenes mõnevõrra ettevõtete finantsvõimendus ehk võla ja omakapitali suhtarv. Tänu varem kogutud kasumitele, on ettevõtete omakapitali tase vaatamata mõningale langusele rahvusvahelises ja viimase kümne aasta võrdluses siiski küllalt kõrge.

Müügitulu kahanemisele vaatamata on varasemast väiksemate põhivarainvesteeringute tõttu suurenenud ettevõtete likviidsed varad. Viimane kajastub eelkõige endiselt hoogsas hoiuste kasvus. 2015. aastal suurenesid nii Eestis tegutsevates pankades kui ka välismaal hoitavad hoiused ligikaudu 12 protsenti. Tänu hoiuste kasvule suurenes ka lühiajaliste võlakohustuste kaetus likviidsete finantsvaradega. Seega võib väikestel põhivara­investeeringutel olla finantsstabiilsuse seisuko­hast ka lühiajaline positiivne mõju. Püsivalt taga­sihoidlikumad investeeringud võivad aga vähen­dada majanduse pikaajalist kasvuvõimekust ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ning mõjutada seeläbi negatiivselt ka finantsstabiil­sust.  Madala baasintressimäära tõttu kulub ettevõtetel intressimakseteks märkimisväärselt vähem raha ja ka see toetab nende maksevõimet ja likviidsete varade kasvu. Seni pole kasumite vähenemine ettevõtetele veel suuri makseprobleeme kaasa toonud.

TAAVI RAUDSAAR, Eesti Panga ökonomist

blog comments powered by Disqus