Kasumi investeerimine jääb tulumaksuvabaks

Süsteem on investoritele atraktiivne ja põhimõttes stabiilne ? kasumi mittejagamisel maksu pole. Seaduse tuum on tulumaksu lahti sidumine dividendist. Tulumaksu baas koosneb mitmest komponendist ja teatud tingimustel tuleb maksta avansilisi makseid, kuid maksekohustus lükkub tegelikult kaugemale.

Need tehnilised muudatused on vajalikud süsteemi stabiilsuse ning eelarvelaekumiste vähenemise leevendamiseks 2009. üleminekuaastaks.

Eestis on olnud alates 2000. aastast kehtiv maksusüsteem, mille järgi lükatakse maksustamist edasi äriühingu kasumi ettevõtluses kasutamise korral.

Euroopa Liidu ema-tütaräriühingute direktiivi eesmärk on vältida topeltmaksustamise tekkimist ühes liikmesriigis asuva tütarühingu kasumi jaotamisel teises liikmesriigis asuvale emaühingule. Kuigi Eesti süsteemi senine vastuolu direktiiviga pole saanud juriidilist kinnitust, kõrvaldab muudatus mitmed seaduse vaieldavused.

JÜRGEN LIGI,
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees

blog comments powered by Disqus