Kasulik ja sisukas nädal

Selleaastase Täiskasvanud Õppija Nädala kõige kasulikuma ja õpetliku päevana nimetas kooli direktor Reet Kikkas ametlikule nädalale eelnenud karjäärinõustamise päeva, mille viis läbi Merike Sassi Tartu maakonnast. Koolitunni pikkusele loengule järgnes rühmatöö ja kõige lõpus said soovijad ka individuaalset nõu. “Kutsusime sellest päevast osa võtma abituriendid. Tagasiside oli nendelt igatahes väga hea. Tundus, et kõik jäid rahule ja said oma küsimustele vastused. Selliseid asju on mõtet tulevikuski korraldada,” tõdes Reet Kikkas. 

Uudne oli tänavu õpibussi külastus, kuigi osalejate arvates võinuks bussi meeskonnal lisaks küsimustele vastamise olla ka mingi läbiv teema.

 Traditsiooni kohaselt on Täiskasvanud Õppija Nädal olnud seotud ka kodu-uurimuslike töödega. Seekord osales oma töödega kümmekond õpilast. Parimateks osutunud tööde koostajad Aiki Suvvi ja Reelika Paap said õiguse osaleda koolinoorte üleriigilisel kodu-uurimiskonverentsil. Kodu-uurijate juhendaja oli nagu varasematelgi aastatel õpetaja Eino Veskis, kes viis koolis läbi ka vastava õpiringi.

Igal aastal tegeldakse nädala jooksul lisaks süvenenumalt mingi teemaga. Tänavuseks teemaks oli lõpuaktuse läbiviimine. Sisuliselt mängiti koos läbi kevadine lõpuaktus alates ettevalmistustest, saali kaunistamisest, stendide kujundamisest, külaliste vastuvõtmisest, etteastetest jne.

Täiskasvanud Õppija Nädala raamidesse mahtusid veel arvutikursuse korraldamine õpetajatele, õpilastega KUMU külastamine jms.     

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus