“Kassisilmad” taskupõhjast välja!

Maailma esimesed “kassisilmad” ehk helkurid nägid ilmavalgust 1934. aastal. Toona nägi üks ettevõte vajadust märgistada sõiduteed, et autojuhid halvema ilma kohal ohutumalt liigelda saaksid. Sealt edasi said helkurdamisaktsioonid  hoogu ka teiste tähiste märgistamisel, sealhulgas jalakäija valgustamisel helkuriga. Tänaseks on Eestis helkuri kandmisele juba veerand sajandi vältel tähelepanu pööratud. Kui algselt oli helkuri kandmine soovituslik, siis alates 1993. aastast nähti pimedavõitu Eestis selle kandmist lausa hädavajalikuna. Sellest ajast sai helkuri kandmine kohustuseks pimedal ajal asulavälisel teel, aastast 2011 aga juba kõikjal.

Ennetustöö inimeste elude kaitseks on järk-järgult vilja kandmas. Aasta-aastalt on vähenenud pimedal ajal juhtunud liiklusõnnetuste arv, milles osales helkurita jalakäija. Ühes sellega on vähenenud ka viga saanute hulk. Taoline trend lubab järeldada, et inimeste teadlikkus ja tahe neist endast sõltuvate ohtude vältimisel on suurenenud. Ka on helkurid saanud maanteeameti, politsei, vabatahtlike ja teiste parntnerite toel kättesaadavaiks igaühele, kel selleks vaid soovi on. Nagu varemgi, jälgivad patrullid nüüdki helkuri kandmist ning selle puudumisel varustavad jalakäija sellega ise. Seda, et „kassisilmad“ on inimeste poolt toimiva ohutusvahendina omaks võetud, kinnitab mitte vaid õnnetuste arvu vähenemine, vaid ka see, et patrullpolitseinikud kohtavad oma reididel väga üksikuid inimesi, kel helkurit ei ole. Pilt linnatänavatel on selles osas võrreldes varasemaga väga särav.

Pime aeg kestab veel pikalt ning ühes sügisese vihmamärjaga suureneb tavaliselt ka selliste liiklusõnnetuste oht, kus jalakäija autojuhile märkamatuks jääb. Seepärast on praegu viimane aeg kontrollida üle, kas taskupõhjas on „kassisilmad“ olemas, ning lasta need autojuhtidele helkima.

Jõgevamaal pimedal ajal helkurita jalakäijatega juhtunud õnnetused

Juhtunud liiklusõnnetusi         2013      2014        2015

Jõgeva maakond    1      4      4

Nendes õnnetustes hukkunuid       2013        2014        2015

Jõgeva maakond    0      0      1

Nendes õnnetustes vigastatuid      2013        2014        2015

Jõgeva maakond    1      4      3

Lõuna-Eestis politsei on jaganud tänavu Jõgevamaal 509 helkurit

KADRI ALA, Tartumaa piirkonnapolitseinik

blog comments powered by Disqus