Kassinurme rajatakse teemapark

Jõgevamaa ja Eesti Metsaseltsi eestvõttel ning paljude teiste kaasaaitamisel on Kassinurme mägedest paari viimase aastakümne jooksul kujunenud aktiivselt kasutatav kooskäimis- ja puhkekoht, mille voorusi aitavad suurendada mitmekesine ja hästiliigendatud maastik ning ajalooline ja kohamütoloogiline taust. Rollimängijate huvi kõnealuse paiga vastu suurendas olulisel määral ülemöödunud aastal sinna püstitatud palklinnuse fragment. Pärast mitut rahvarohket rollimänguüritust hakatigi mõlgutama mõtet rajada Kassinurme mütoloogiapark.

?Võrgukeskkonnas käivitasime mütopargi teemalise mõttetalgu juba mõni aeg tagasi ja jätkub see sealsamas,? ütles MTÜ Kalevite Kange Rahvas juhatuse liige Mati Nuut. ?Vahepeal oli aga vaja asjast huvitatud ühe laua taha kokku saada, et inimesed üksteisega ka nägupidi tutvuksid ning asjad natuke kiiremini liikuma lükkaksid.?

Metsaseltsi ja mitme rollimänguklubi kõrval olid mõttetalgul esindatud Jõgeva maa- ja vallavalitsus, Riigimetsa Majandamise Keskuse Laiuse metskond, Pärandkoosluste Kaitse Ühing jt.

?Tegemist on suure jõudlusega seltskonnaga, kelle hulgas projekti- ja turundusjuhtimiskogemuse ning muude kasulike oskustega inimesi,? ütles Mati Nuut. ?Neist igaühe n-ö selja taga on omakorda huvigrupid, mille liikmed vajaduse korral nõu või jõuga appi saavad tulla.?

Hariv ja meelelahutuslik

Teemapark võiks mõttetalgul osalenute arvates olla ühtaegu hariv ja meelelahutuslik paik, kus oleks oma koht nii reaalse ajalooga seotul kui ka Kalevipoja muistenditest ja muust mütoloogiast pärineval. See looks eelduse, et teemapargis tunneksid end hästi nii ajaloolembene huvireisija, folkloorist innustatud taidleja kui ka J.R.R. Tolkieni loodud Keskmaast lähtuvate rollimängude mängija. Teemapark peaks kujunema raamistikuks ja taustsüsteemiks, millesse mahuvad kenasti nii seal juba regulaarselt toimuvad üritused, nagu jüri- ja jaanipäeva tähistamine jne, kui ka kavandatavad uued algatused.

Mütopargi loomise eelduseks on aga mitmete vajalike infrastruktuurielementide rajamine.

“Rollimängude jaoks on Kassinurme juba praegu ideaalilähedane paik, aga täielikust õnnest on seal puudu vähemalt üks oluline asi: värske vesi,” ütles Keskmaa Ordu suurmeister Meelis Säre.

Tõepoolest: kui koos on mitusada inimest, nagu näiteks möödunudsuvise Tolkieni-sõprade suurlaagri ajal, siis on joogi- ja tarbevee olemasolu hädavajalik. Veel oleks vaja parandada paiga elektrivarustust (ja asendada häirivad õhuliinid maa-aluste kaablitega), rajada abihoone, kuhu üritusel osalejad oma asjad hoiule anda saaksid, turniiriplats, kus võitlust pidada jms.

Käidi välja ka idee ehitada olemasolevate terviseradade äärde erinevatest ajastutest inspireeritud onne-majakesi, mis ühest küljest võimaldaksid aimu saada kodumaise ehituskunsti ajaloost, teisest küljest aitaksid lahendada majutusprobleeme, ehitada muinasaegsete eeskujude järgi välja lubjapõletusahi, rauasulatusahi, sepikoda, pottsepatöökoda ja muud töökohad, rajada lähedalasuvasse kruusakarjääri koopad ning paigaldada linnuse juurde paksust plangust tahvel, millele iga soovija võib oma nime jäädvustada: nii jääksid linnuse seinad sodimata. Linnust ennast on plaanis aga olulisel määral laiendada ning juba sel suvel.

Hädasti oleks aga teemapargi territooriumile või selle vahetusse lähedusse vaja sellist hoonet või kompleksi, kus teemapargi arendajad ja turistid pikemalt peatuda võiksid.

Kellele ja mida?

?Lähiajal peame kaardistama mütopargi kasutusvõimalused ning jõudma konkreetse tegevuste ja investeeringute kavani,” ütles Mati Nuut. “Ja tegutseda tuleb üsna kiiresti, sest nii PRIAle kui ka EASile projektitaotluste esitamise tähtajad lähenevad.?

Ühe pakilisema tegevusena tuleb koostada teemapargi potentsiaalne territooriumi kaart ning asuda omanikega maa kasutamise tingimuste osas läbi rääkima.

Võrgukeskkonnas aga mõttevahetus selle üle, kes võiks olla pargi sihtgrupp, kas selles hakataks pakkuma pidevat meelelahutust või oleks see eelkõige temaatiliste ürituste toimumispaik, missugused ajaloo- ja mütoloogiakihistused seal avaneda võiksid jne, jätkub. Huvilised võivad end registreerida foorumi kasutajateks aadressil . Tavakasutajale avaneb seal ainult üldise suhtlemise sektsioon, ent asjalikumate ideede väljakäijad, kellel soov tõsisemalt kaasa lüüa, võidakse tulevikus töögruppi lülitada ning siis pääsevad nad ligi juba selle ringi omavahelisele mõttevahetusele. Kodulehelt leiab huviline ka laiendatava linnuse plaani.

Kui arendajate plaanid täituvad, saab Jõgevamaa Kassinurme teemapargi näol juurde ühe unikaalse vaba aja veetmise paiga, mis väärtustab Eesti ja mitte ainult Eesti ajaloo- ja kultuuripärandit. Kohalikule rahvale tõotab aga teemapargi tulek lisateenimisvõimalusi: näiteks võiksid nad teemapargi üritustel aiasaadusi ja muud sellist pakkuda. Ajaloohõngulisi laatugi on plaanis teemapargis korraldada: Eesti Metsaseltsi esimehe Kaupo Ilmeti sõnul olid Kassinurme laadad omal ajal tuntud-teatud.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus