Kassinurme mütopark sai arengukava

Mütopargi töörühma hiljutisel teisel koosolekul, millel olid esindatud Eesti Metsaselts, Jõgeva vallavalitsus, Rahvusliku Folkloorinõukogu noortekoda, rollimänguseltsid Läänemere Isandad ja Kalevite Kange Rahvas, ?amaanikoda Vaimukanuu, muinaseesti klubi Tarbatu, MTÜ Kivitsõõr, noorteühendus Mekka ja võitlusklubi Turm, tutvuti Kassinurme mägede praeguse olukorraga ning tõdeti, et mütopargist, mis võiks tulevikus Muinasmaa nime kanda, peaks eelkõige saama kultuuriturismi sihtpunkt.

Eeloleval suvel on plaanis Kassinurme mägedes olevat palklinnust oluliselt suuremaks ehitada. Projekt on olemas, praegu otsitakse materjali hankimise ja meistrite töö tasustamise võimalusi ning selgitatakse välja rühmitusi, kes oleksid nõus meistritele vabatahtlikena appi tulema.

Kui linnus valmis, tuleks töögrupi arvates järgmises järjekorras pühenduda eri ajastutest inspireeritud hoonete kogumite ehk nn külade rajamisele. Neid ühendav rada kujuneb siis kui õpperajaks läbi ajaloo. “Külad” oleksid ka eelduseks elava arheoloogia keskuse loomisele, mis omakorda tagaks valvsa ja hoolitseva silma pideva kohalolu pargis. Praegu kannatabki paiga heakord kõige enam omapäi mägedes uitajate ja piknikupidajate tegevuse läbi. Tulevikus tahetakse Muinasmaa täita võimalikult tihedalt eri huvigruppide temaatiliste üritustega: siis jääb hoolimatutel seiklejatel seal nii või naa tegutsemisaega vähemaks.

Lisaväärtus maakonnale

Kassinurme mütopargi loomisel on töörühma hinnangul head eeldused. Nagu vastvalminud arengukavaski öeldud, on mütopargi idee uudne, omanäoline ja kompleksne, Kassinurmes olemas aga selle teostamist soodustav mitmekesine ja hästiliigendatud maastik ning tugev mütoloogiline taust. Ideel on olemas ka tugev kohalik ja üle-eestiline toetus. Probleeme võib idee teostamisel tekitada asjaolu, et maa-ala, kuhu mütopark plaanis rajada, on erakätes, mistõttu paljud asjad hakkavad sõltuma kokkulepetest maaomanikega. Keeruline on ka ühistranspordiga Kassinurme pääsemine.

Kui mütopargi idee siiski teostub, saab Jõgevamaa turismisihtkohana juurde ühe lisaväärtuse. Kohalikele elanikele annab see aga võimaluse kaasa lüüa elamuskeskkonna tekitamisel ja teenuste pakkumisel.

“Tulevikus peaksime leidma Muinasmaa rajamisel tegevusi, millesse saaks kaasata kohalike koolide õpilasi,” arvas ?amaanikoja Vaimukanuu esindaja Errol Vares.

“Muinasmaa koduleheküljele võiks aga panna üleskutse linnuse tarvis palke annetada: äkki õnnestub osa materjali nii kokku saada,” lisas Raul Kübarsepp rollimänguseltsist Kalevite Kange Rahvas.

Õhtul algab ülestõus

Nagu mullugi, toimuvad Kassinurme mägedes ka tänavu metsaseltsi, rollimängijate ja teiste Kassinurme sõprade ühised jüripäevatalgud. Täna ennelõunal tullaksegi kokku, et puhastada mägede territooriumi olmeprahist ja võsast ning võimaluse korral teha juba mõningaid ettevalmistustöid linnuse ehituseks.

Õhtul esitavad rollimängijad noppeid kirjandusmuuseumi talletatud teabest jüripäeva kombestiku kohta. Toimuvad Tartu Kunstigümnaasiumi etteaste “Hansarõivais läbi aegade” ja muinasvõitlejate etteaste. Hilisõhtul algav jüriöö ülestõusust inspireeritud rollimäng kestab homme keskpäevani.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus