Kasepääl räägiti taas kalandusest

Neljapäeval ja reedel toimus keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna eestvedamisel Kasepää rahvamajas nõupidamine, kus kalandusettevõtjatele ja harrastuskaluritele tutvustati Lämmijärve, Pihkva järve ja Peipsi kalapüüki käsitlevaid kokkuleppeid, mille hiljuti sõlmisid Eesti  ja Vene valitsuskomisjonid.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome ütles, et kalapüüki järgmisel püügihooajal mõjutavad suuresti väikesemõõdulise koha suured kogused. ?Kuna eelmise aasta püügipõlvkond oli tugev, ei tohiks praegune olukord kalavarudele siiski liiga teha. Majanduslikult pole kalapüük aga praegu kuigi tasuv tegevus. Tulevikus peab mõtlema sellele, kuidas saaks kala suureks kasvada, et seda siis püüdma hakata. ? märkis ta.

?Iseenesest on koha arvukus kasvanud ja järelkasv on hea, ? lausus Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.  Ta avaldas arvamust, et ebaseadusliku kalapüügi ja kalaäri tõkestamiseks tuleb intensiivsemalt kontrollimehhanisme rakendada nii kalandusinspektsioonil, tervisekaitsel, politseil ja maksuametil.

Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimehe Urmas Pirgi sõnul ei rahulda kalureid  praegused kalahinnad. ?Kalahinnad on stabiliseerunud võrreldes Euroopaga, mis on pärssinud kalurite elatustaset. Nii on paljud kalurid hakanud teenistust otsima teistel elualadel. ?

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus