Kasepääl räägiti maakonna mitmekülgsest kultuurielust

Teisipäeval Mustvee vallas Kasepää rahvamajas toimunud Jõgevamaa kultuuritöö korraldajate infoseminaril olid kõneaineks nii maakondlikud kui ka Jõgevamaal toimuvad üle-eestilised kultuurisündmused ja kultuurieluga seonduvad projektid. Kokkusaamise korraldas Jõgevamaa kultuurikoda.


Mõttevahetuse avas Jõgevamaa kultuurikoja esindaja ja maakonna kultuurikoordinaator Tiina Tegelmann, kes tutvustas kultuuritöötajatele seminaride, koolituste ja õppereiside võimalusi. Näiteks koostöö korraldamisest meediaga kutsutakse rääkima teenekas teleajakirjanik ja tunnustatud kommunikatsioonispetsialist Raul Rebane. Tiina Tegelmann andis ülevaate ka Eesti rahvamajade ühingu tegevusest.
Tänavu 6. juunil Põltsamaa lossihoovis toimuvast Jõgevamaa laulu- ja tantsupeost „Pilve piiril“ andis ülevaate Põltsamaa kultuurikeskuse direktor Janne Karu. Pidu on pühendatud digikultuuri aastale sooviga pöörata nägu tulevikku, kuid mitte unustades minevikku.
Veel märkis Karu, et Jõgevamaa laulu- ja tantsupeol on osalemas esinejad Tartumaalt: lauljad Peipsiääre vallast ja Väägvere puhkpilliorkester. Pileteid peole saab osta Piletimaailmast.

Rahvajutu aasta lainel

Samal ajal laulu- ja tantsupeoga saab Põltsamaal teoks käsitöö ja eestimaise toidu laat.
2021. aasta 13. juunil Jõgeval toimuvast III naiste tantsupeost „Pere lugu“ informeeris Jõgeva kultuurikeskuse juhataja Ainar Ojasaar, kes on koos keskuse kunstilise juhi ja rahvatantsupedagoogi Marika Järvetiga selle suursündmuse peakorraldajad.
Tantsupeo pealavastaja on Ave Anslan. Ojasaare sõnul peetakse väga tähtsaks naiste tantsupeo ettevalmistamise ja toimumise kajastamist meedias.
Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt andis ülevaate rahvakultuuri keskuse koolitustest ja ees ootavatest sündmustest. Värske infoga kursis olemiseks soovitas ta külastada rahvakultuuri keskuse kodulehte.
Tutt märkis, et 2020. aasta on kuulutatud rahvajutu aastaks ning teemakohaste sündmuste algatamine ja korraldamine on igati oodatud ka Jõgevamaal.
„Rahvajutu temaatika tunnustatuim tundja ja edendaja Eestis Piret Päär ei tööta küll enam rahvakultuuri keskuses, kuid rahvajutu valdkonnaga tegeleb edasi.“
Pille Tutt nimetas igati kordaläinud koolituseks Mustvee kultuurikeskuses toimunud vaimse kultuuripärandi teemalist infopäeva, kus huvitava ettekandega esines toidukultuurispetsialist Ülle Jukk Jõgevamaa koostöökojast. Vaimne kultuuripärand võiks olla igale piirkonnale kul- tuurivaldkonnas üks esmaseid ja olulisemaid teemasid.

Muuseum ootab

Maakonna rahvakultuurispetsialist tegi ülevaate valdkonna keskseltside tegemistest, kultuurivaldkonnale olulistest kuupäevadest ja keskuse toetusmeetmete võimalustest.
„Hea, et infopäeval andsid valdade kultuurijuhid põhjaliku ülevaate kultuurivaldkonna hetkeseisust ja lähiajal toimunud muudatustest, kuulsin mõndagi positiivset omavalitsuste ja kultuuriga tegelevate mittetulundusühingute koostööst. Häid näiteid tõi selle kohta Põltsamaa valla kultuuritöö peaspetsialist Ülle Ottokar,“ ütles Tutt usutluses Vooremaale.
Kalevipoja Koja juhataja Annika Oras teatas, et 2. mail oodatakse kõiki huvilisi tutvuma renoveeritud Kalevipoja muuseumiga Kääpal.
Jõgevamaa kultuurikoja koostööpartneritele jagas infot ka Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse (JAEK) juhataja Maimu Kelder.
„Maakondlikust arengustrateegia programmist, mis oli aastal 2019, eraldati raha Põltsamaa muuseumile ja samuti rahastatakse Kuremaa lossi katuse renoveerimist,“ ütles ta.
JAEKi turismiarendusjuht Eveli Jürgenson tutvustas kultuuri- ja turismi koostöövõimalusi ning jagas koosolnutele Jõgevamaad kui turismipiirkonda tutvustavaid trükiseid.
Infopäeva lõpus külastati Peip-simaa muuseumi, kus giidiks oli Kasepää rahvamaja juhataja Natalja Mägi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus