Kasepääl arutati kalandusolukorda Peipsi järvel


Kolmapäeval toimus Kasepääl Peipsi Alamvesikonna Kalurite Ühingu eestvedamisel nelja Peipsi järve äärse maakonna kalurite esindajate nõupidamine, kus räägiti ettevalmistustest Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni delegatsioonide kohtumiseks järjekordsel läbirääkimiste voorul

blog comments powered by Disqus