Kasepää vallas on tublisti ehitatud

Kasepää vallamaja naabruses asub Tiheda lasteaed-algkool, kus on meeldiv kohtuda rõõmsameelsete laste ning töökate ja võimekate pedagoogidega. Tänavu suvel ja sügise alguses teostas kohaliku omavalitsuse kauaaegne koostööpartner AS Cobra Grupp remonditöid, mis kooli- ja lasteaiahoone ilusamaks ja soojemaks tegid. Värviti maja, paigaldati uus katus ja kaasaegsed aknad. Kasepää vallavolikogu peab oluliseks, et lapsed vähemalt kord päevas sooja toitu sööksid. Seetõttu oleme neile kindlustanud tasuta koolilõuna.

Mõned aastad tagasi avati Kasepää rahvamaja, mida nüüd pidevalt kasutatakse nii kultuuriürituste kui ka mitmesuguste seminaride ja koosolekute korraldamiseks. Näiteks on rahvamajas toimunud mitmed üle-eestilised kalurite nõupidamised. Tulevikus on kavas renoveerida ka Raja kultuurimaja, mida kasutavad enamasti meie piirkonna venekeelsed elanikud.

Kasepää valla muudabki omapäraseks eesti ja vene kultuuri ning elulaadi põimumine. Lausa maailmas ainulaadseks teevad meie piirkonna aga vanausuliste pühakojad koos kunstiväärtustega ja traditsioonid, mida siiani hoolega järgitakse Üle-eestilist heakskiitu ja tähelepanu on pälvinud nii eelmisel kui ka tänavusel aastal teostatud Raja vanausuliste kloostri restaureerimistööd, mille käigus on saanud kaunimaks kirik ja taastatud kuulsa ikoonikirjutaja Frolovi hauakamber. Seoses restaureerimisega tugevnes vallavalitsuse ja vallavolikogu koostöö vanausuliste esindaja Osip Jotkiniga.

Nii kodukandi rahva kui turistide huvides on korrastatud Peipsi rannikut ning rajatud supluskohad nii Kasepää asulasse vallamaja tagusele platsile kui ka Omedusse. Palavatel suvepäevadel viibis nendes paikades sadu suvitajaid, paljud ka telkisid seal.

Me võime tahta rajada ilusat kodu, õppida ise, koolitada lapsi, reisida, teha muudki huvitavat ja kasulikku. Paraku osutub see keeruliseks, kui puudub tervis. Mõeldes kodupiirkonna heaolule, peame esmatähtsaks seda, et Kasepää elanikud saaksid esmast arstiabi oma vallast. Pean reaalseks, et juba lähitulevikus avatakse Kasepääl kaasaegne perearstikekus.

Omavalitsustel tuleb lahendada inimeste igapäevamuresid. Samas peab olema julgust ja pealehakkamist suurejoonelisemate ja atraktiivsemate ettevõtmiste korraldamiseks.

Suvel tegi Kasepää valla kuulsaks Kalevipoja kala- ja veefestival, mille toimumisele kaasa aitamine meie omavalitsusel õnnestus. Eeposekangelasega seotud projekte tasuks aga edaspidigi käivitada. Kindlasti võiks tulevikus meie vallas paikneval Peipsi ranniku olla ka Kalevipoja kuju, kas siis laudu toomas või mõnda teist vägitegu tegemas

Kasepää vallavanem Jüri Vooder
Kasepää vallavolikogu esimees Aivar Anijago

blog comments powered by Disqus