Kasepää vallas algab vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus järgmisel aastal

Kuigi Kasepää valla inimesed loodavad, et puhas vesi ja kanalisatsioon jõuab nendeni õige pea ning tööd selleks algavad juba tänavu sügisel, ei juhtu enne järgmist aastat tõenäoliselt midagi.


Tänavu juunis Kasepää valla vee-ettevõtjaks saanud Emajõe Veevärgi juhataja Andres Aruheina sõnul esitas vee-ettevõte esimese asjana taotluse sihtasutusse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sellises mahus, mille omaosaluse katteks oli vald valmis katma abirahade taotluse omaosaluse. Taotlus sai KIK-ist positiivse otsuse ja investeeringud peavad olema tehtud kahe aasta jooksul alates otsuse saamisest.

Kasepää vald oli küll projekti teinud, kuid et see oli üle kahe aasta vana, tuli võtta kõik uued kooskõlastused. Kasepää valda läbiv tee on maanteeameti vastutada, maanteeamet esitas praegu projekti ülevaatamisel täiendavaid tingimusi tee taastamisele, sest uued nõuded teekatte taastamiseks on tunduvalt karmimad. Emajõe Veevärk on teinud projekti muudatused ja projekt on uuesti ülevaatamisel maanteeametis.

Hankedokumendid on Emajõe Veevärk ette valmistanud, kuid hanget ei saa enne korraldada, kui kõik kooskõlastused on saadud. Praegu ootab Emajõe Veevärk maanteeameti kooskõlastust.

Kogu Kasepää valla veemajandusinvesteeringud on jagatud arendamise kava järgi lühi- ja pikaajalisteks investeeringuteks. Lühiajaliste investeeringute esimene etapp algab Mustvee linna piirist ja läheb Raja rahvamajani, Taotluses toodud projekti maksumus on 1,7 miljonit eurot. Lühiajalisteks investeeringuteks on raha arendamise kava järgi plaanitud kokku 3,1 miljonit eurot, teise etapi jaoks jääb 1,4 miljonit. Pikaajaliste investeeringute (aastatel 2021-2028) maht on hinnanguliselt 2,8 miljonit eurot.

Aruhein lisas, et sellist investeeringut ei ole vee-ettevõttel võimalik teha täies mahus veeteenuse tariifi eest, kaasata tuleb ka toetusraha. Toetusraha taotlustele ei pruugi kohe saada positiivseid otsuseid ja projektide tulevaste etappide tähtajad võivad selle tõttu nihkuda.

Lühiajaliste investeeringute teine etapp läheb Raja rahvamajast Kooli tänavani. Tartu maantee ja Liiva tänav kuuluvad kehtiva ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava järgi pikaajalise investeeringu hulka aastatel 2021-2028. Tulevaste investeeringute aega saab muuta, kuid seda ei saa enne teha, kui on tekkinud uus omavalitsus, Mustvee vald. Siis saab alustada läbirääkimisi kuidas katta uute taotluste omaosalus ja kas on vaja muuta arendamise kavas olevaid tähtaegu. Kindlasti ei tohi unustada, et projekti lõpu aeg selgub alles siis, kui toetuse andja teeb oma positiivse otsuse.

Aruheina sõnul võtavad kindlasti oma aja hankeprotseduurid ja võimalikud vaided. “Kui me tänavu esimese etapi reaalse ehitushinna teada saame, on kõik väga hästi,” tunnistas ta. Aruhein lisas, et kui ehitajal on võimalik, siis võib olla saab tööga alustada detsembri lõpus. “Enne jõule vaevalt, pigem jääb töö järgmiseks aastaks,” lisas ta.

Oma roll on ka saabuval talvel, me ei tea, milline see seekord tuleb. Fakt on, et veetorusid ei tohi panna madalama õhutemperatuuriga kui -15 kraadi.

Erakaevude vesi Kasepää vallas on kohvipruun ja halva lõhnaga. Kui on kolm filtrit, siis ka ei kõlba kohalik vesi juua. Osadel inimestel on veefirmadega lepingud, nad tellivad endale joogivett koju. Puhast joogivett toovad inimesed ka vee-ettevõtte joogiveepuhasti ja lasteaia juures asuvatest ajutistest kraanidest. Vahel on seal kraan kinni ja puhast vett kätte ei saa.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus