Kasepää vald ühines Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskusega

Vallavanem Jüri Vooder lausus, et Kasepää vald osales möödunud aastal aktiviseerimiskeskuse eestvedamisel valminud töötute rehabilitatsiooni käsitlevas projektis. “Pärast seda pidas vallavolikogu vajalikuks, et aktiviseerimiskeskuse töös osaletaks pidevalt,” märkis vallavanem.

Omavalitsusjuht märkis, et seoses Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskusega ühinemisega luuakse vallas töötute juhendaja ja tugiisiku töökohad. ?Pean reaalseks, et nendele töökohtadele sobivad isikud leitakse nende vallaelanike hulgast, kes ka ise praegu töötud on. Mõistagi on vaja enne tööleasumist käia täienduskoolitusel,? tõdes Vooder.

Ta sõnas, et Kasepää valla elanikel on nüüd head võimalused osaleda Jõgevamaa Aktiviseerimiskeskuses korraldatavatel kursustel ja õppida töövõtteid samas asuvates töötubades.

?Peipsiääres piirkonnas vajavad lahendamist mitmed tööhõiveprobleemid. Nii tegi Kasepää vallavolikogu igati õigesti, kui otsustas ühineda Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskusega. Mida rohkem omavalitsusi osaleb aktiviseerimiskeskuse töös, seda paremad võimalused avanevad töötute rehabilitatsiooniga tegelemisel,? lausus aktiviseerimiskeskuse juhataja Märt Jallakas.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus