Kasepää kultuurielu juhib Natalia Mägi

Kasepää rahvamaja uus juhataja Natalia Mägi peab oluliseks nii paikkonna kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmist kui ka uute ideede välja mõtlemist ja ellu viimist. Ta on eestvedajaks ka Peipsimaa muuseumis ja Peipsi järve elu toas.


Mustveelanna Natalia Mägi on töötanud varem sihtasutuses Kalevipoja Koda ning Mustvee vanausuliste muuseumis, tegutsenud ka giidina.

„Kasepää rahvamaja juhatajaks motiveeris mind konkureerima soov kodupiirkonnas edasi elada ja töötada ning tekitada püsiv huvi siinsete juurte vastu ka oma lastes. Soov on hoida ja edendada kohalikiku kultuuri. Tunnen enamikke paikkonna inimesi, kui mitte nime pidi, siis nägu pidi ikka,” rääkis Mägi.

Esimese üritusena korraldas Natalia Mägi Kasepää rahvamajas hingedepäeva kontserdi, kus laulis Uku Suviste. „Tema esinemine meeldis väga nii mulle kui ka publikule. Rahvast saabus rohkem kui algul arvasime,” ütles Natalia Mägi.

„Kindlasti soovime Kasepääle edaspidigi tuntud artiste kutsuda. Üldse on aastaplaanis korraldada neli sündmust suuremale osavõtjaskonnale, millest Kasepää Kala ning Kala- ja Veefestivalil on juba pikaajalised traditsioonid. Kohalikus mastaabis koosviibimisi ja ettevõtmisi organiseerime mõistagi rohkemgi.”

Mägi sõnul on kultuurielu olnud talle huvitav ja südamelähedane valdkond, milles ta soovib end põhjalikult täiendada. Lisaks töötab ta Kasepääl endises Tiheda koolimajas tänavu suvel avatud Peipsimaa muuseumis, samuti Peipsi järve elu kajastavas muuseumitoas. Turismigrupid saavad neid väljapanekuid külastada ka talveperioodil.

„Elan läheduses ja kui saan, tulen alati ise kohale. Muuseumid pakuvad mulle endalegi väga suurt huvi. Ajaloolised lood ja vanaaegsed esemed on mind paelunud juba lapsepõlvest.”

Natalia Mägi märkis, et praegu on arutlusel Peipsimaa muuseumimaja teise korruse renoveerimine. „Projektist oleme saanud toetuse. Praegu on veel otsustamisel Mustvee valla omaosalus. Tegelikult soovikski väga, et Peipsi Järve elutuba koliks teisele korrusele.”

Samuti on Natalia Mägi huviorbiidis Kasepää laululaval toimuv. „Teeme mitmekülgset koostööd Raja vabaajajakeskusega. 14. novembril toimunud sündmusel esinesid seal ka Kasepää rahvamaja naisansamblid Vingerjad ja Eluõied, juhendajaks Aili Tennossaar-Rannajõe. Näiteringi juhendab jätkuvalt Erlend Kollom. Uuest aastast hakkab tegutsema loodusring Vahur Sepa juhendamisel. Temalt olen ka ise palju giiditööd looduses õppinud,” rääkis Natalia Mägi, kes on võõrkeelseks giidiks ka Elistvere loomapargis.

Raja vabaajakeskuse juhataja Valentina Jazõkovaga olen arutanud ka ühise jõulupäeva korraldamist 13. detsembril. Eelkõige on jõulupidu suunatud piirkonna lastele.

Mitmekülgset koostööd ja head nõu ootan ka Peipsimaa muuseumi rajajalt Veronika Kookmaalt, Kasepää külaseltsilt ja kõigilt mõtteerksatelt ja tegusatelt inimestelt.”

„Natalia Mägil on tragi abiline,” ütles rahvamaja perenaine Eve Piiri. „Ka mulle jätkub tööd rahvamajas, muuseumis ja Peipsi järve elutoas. Aitan üritusi ette valmistada ja ruume kaunistada,” lausus Piiri.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus