Kas terviserajad ja kaevandus saavad koos toimida?

Kuremaa ENVEKO majandatav Metskonna karjäär on siiamaani Kuremaa terviseradadega koos eksisteerinud ja Jõgeva vald näeb, et nad saavad ka edaspidi koos toimida. Sellepärast kooskõlastas Jõgeva vallavalitsus Kuremaa ENVEKO kaevandamisloa taotluse Metskonna karjääris kaevandamiseks, sest nimetatud ettevõte on Jõgeva valla poolt asutatud aktsiaselts ja tänu sellele saab vald ise reguleerida, millal ja kust kaevandatakse ning kuidas seejärel pinnas taastatakse.

Et tegemist on aktiivse varuga karjääriga, siis antakse kaevandamisluba kellelegi niikuinii ja vallale sobivam variant on, et seal tegutseb Kuremaa ENVEKO. Miks pole Jõgeva maakonna planeeringut koostades  tehtud ettepanekut, et Metskonna karjäär aktiivsest varust välja arvataks, õnnestunud veel täide viia, jääb arusaamatuks. Tegemist pole ju ainsa karjääriga, kust liiva ammutada. Praegu ongi edasi mindud variandiga, et kaevandusluba kuulub oma valla ettevõttele. Kui õnnestuks ka kaevandamine lõpetada, tähendaks see, et karjäär tuleks vastavalt projektile sulgeda ning olemasolevad nõlvad tasasemaks lükata. See tähendaks ka kohe olemasolevate radade muutmist. Kui ENVEKO saab kaevandamisloa, saab rahulikult planeerida, kuidas rajad tulevikus kulgeda võiksid.

blog comments powered by Disqus