Kas tahad leida tööd?

?Otsime oma meeskonda võimekat ja teotahtelist müügimeest??; ?Meie kiiresti arenevasse kollektiivi on teretulnud telemüügiesindaja??; ?Seoses klientuuri kasvuga pakutakse tööd müügikonsultandile??; ?Jaekaupluste kett võtab tööle osakonnajuhatajaid, müügiassistente, kassapidajaid??; ?Otsitakse üldehitajat, ehituspuuseppa, autovärvijat, metallitöölisi, keevitajaid? jne, jne. Kes meist poleks lugenud taolisi töökuulutusi, mis ilmuvad pea igas ajalehes.

Kui paljud meist on aga pidanud loobuma antud töökohtadele kandideerimast, sest pole kas ettekujutust müügitööst või eneseusku niisuguse töö tegemiseks. Kust ammutada see jõud, mille varal edasi püüelda? Loomulikult koolist ja õpingutest.

Tööpakkumisi nüüd nagu oleks, aga ilmneb uus takistus ? olen õppimiseks juba vana ja keskkoolgi ammu läbi, firmad ootavad tööle ikka noort ja elujõudu täis tööinimesi. Ka see on vale ja ekslik arusaam. Järjest rohkem on tööturul eelistatud niisugune tööjõud, kel pere ja isiklik elu loodud ja kes suudab nüüd täiel määral tööle pühenduda.

Seepärast tasubki igas elueas kaaluda veel muutuste tegemist või elukvaliteedi parendamist läbi õppimise, s.t. uute oskuste omandamise või olemasolevate kaasajastamise.

Õppida tasub igas eas

Põltsamaa piirkonnas on õppimis- ja enesetäiendamisvõimaluste rakendamine võimalik Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökoolis, kus täiskasvanud õppijad saavad soovi korral omandada uusi oskusi mitmel erialal. Keskkooli baasil saab õppida müügiassistendiks, ehitajaks, kelneriks-ettekandjaks ja sotsiaalhooldajaks.

Kui inimene on eelnevalt omandanud keskhariduse, siis ei ole enam vahet, kas see on toimunud äsja või juba aastate eest, uuesti õppima asumine on uus väljakutse iseendale ja kahtlemata igapäevase elu mitmekesistamine. Ei tasu ka karta, et aastatega õppimisvõime alaneb ja noortega ei suudeta koolielutempos sammu pidada. Pigem on elu näidanud, et noored toovad koolitundi särtsakuse ja aktiivsuse, vanemad õppijad aga oma elukogemuse, mis koos loovad õpitundi hoopis teistsuguse õhkkonna.

Nendes tundides toimub õpitava aine tõeline arutelu, kogemuste vahetamine, uute mõtete omandamine ja koos targemaks saamine. (Mis kehtib, muide, ka õpetaja kohta!)

Töö kõrvaltki pole võimatu edasi õppida

Veel räägib õppimaasumise poolt asjaolu, et kui üldiselt on koolitus õppijale kallis ettevõtmine, siis õppimine Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli päevases õppevormis on tasuta. Hea tahtmise korral saab õppida ka töö kõrvalt, kui töö iseloom võimaldab puudumisi ja õppija on valmis lisakoormusi taluma.

Boonuseks on kahtlemata ka õppetoetuse saamise võimalus, mille suurus sõltub otseselt õpitulemustest. Eriti võiksid õppimise peale mõelda need inimesed, kes tunnevad, et hetkel tehtav töö ei ole meelepärane või kes on tööta, aga puuduvad vajalikud oskused ühel või teisel töökonkursil osalemiseks.

Samuti lisandub õppijale õpingute käigus enesekindlust, esinemisjulgust, mis kahtlemata annavad inimesele kindlama jalgealuse edasipürgimiseks. Ekslik on arvamus, et maapiirkonnas ei ole enesearendamine mõttekas, kuna töökohti nagunii ei ole. Niisugune arvamus tingib otseselt struktuurse tööpuuduse, kus töökohtade tekkimise korral puudub piirkonnas vajaliku oskusteabega tööjõud.

Aastat ei maksa vahele jätta

Enesetäiendamine on kasulik ka igapäevatöö tegemise juures, kuna tööandjad hindavad arenemisvõimelisi töötajaid kõrgemalt ja koondamisohu tekkimise puhul on neil kindlam töölejäämise võimalus.

Noored, kes te ei pääsenud kõrgkooli või loobusite sinna kandideerimast ? nüüd on teie elutee enesestmõistetav jätk kutse omandamine! Keegi ettevõtjatest ei otsi tööle lihtsalt keskharidusega töötajat. Ärge jätke ühtegi aastat oma elus ?niisama vahele?! Nüüd on õige aeg ennast konkreetse eriala jaoks ette valmistada ja olla oodatud meie ettevõtteis või üle Euroopa või üle ilma?. Samas saate te jätkata kõrgkooli pürgimist ka pärast kutse omandamist ? nüüd juba märgatavalt rohkem ette valmistununa meelepärase kõrghariduse saavutamiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda: tähtis on äratundmine, et on vaja ennast harida, et sa teed seda enda, mitte kellegi teise jaoks. Meile on koolis peale surutud, et õppimine on kohustuslik. Suhtumist, et õppimine võib olla ka fun, tavaliselt ei kohta. Ei tasu tunda hirmu õppimisvõimaluste otsimise ees ja karta, et teised on ikka palju targemad. Kui täiskasvanuhariduse vajalikkusest räägitaks sama tihti, kui me telereklaame näeme, võtaksid inimesed selle võib-olla märkamatult omaks. Õppiv inimene on ka sotsiaalselt aktiivsem, mis taas tõstab tema igapäevast elukvaliteeti.

Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökool on avatud kõigile, kes soovivad arendada oma loovust ja andeid, täiendada teadmisi ja oskusi või õppida midagi päris uut, et elus paremini toime tulla. Veel ei ole hilja! Julgust ja pealehakkamist õppimaasumiseks!

LEA PÕDER,
Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli kaubanduse erialade juhtõpetaja

blog comments powered by Disqus