Kas rahvas seljatab Maanteeameti?

Esmaspäeval riigikogu maaelukomisjoni erakorralisel istungil ütles komisjoni esimees Ivari Padar üheselt: maanteeamet ei tohi piirata teenuste regionaalset kättesaadavust ning praegune kärpekava tuleb ümber vaadata.

Viimased kuud on paljude inimeste meeli köitnud ja tusameelt tekitanud maanteeameti kava maakondlike autoregistri teenindusbüroode sulgemisest. Rapla büroo lahtioleku aega on juba vähendatud kahele päevale nädalas, Jõgeva, Põlva ja Valga bürood ootavad oma järge.

Lugedes erinevaid riiklikke arengukavasid ja strateegiad tundub, et oleme õigel teel ja asja aetakse inimeste peale mõeldes. Tegelikkus on aga hoopis midagi muud. Riigikontrolör on juba oma 2010. aasta raportis “Riigi teenuste kättesaadavus maakondades” leidnud, et teenuste kättesaadavusele maakondades ei pöörata piisavat tähelepanu ja riigiasutuste võrgu kujundamiseks puudub terviklik kava ja teenindusvõrgu arengut juhib ministeeriumite killustatud ning ametkonnakeskne arusaam asutuste paiknemisest. Järjest koomale tõmmatav riigiteenuste maht maakondades sunnib inimesi riigi ees oma kohustuste täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks sõitma oluliselt kaugemale tekitades täiendavaid kulusid ja raisates kohalike inimeste aega. Tulemuseks on kohalike elanike elukvaliteedi langus ja ebakindlus tuleviku ees.

Inimestest hooliv ümberkorraldus peab tagama elanikele hea ja efektiivse teenuse, st mugavamat ja madalaima võimaliku hinnaga teenust. Regionaalminister on riigikontrollile kinnitanud, et kaasab muudatuste kooskõlastamisel alati ka maavanemaid. Tegelikult on aga läinud ikka tagurpidi, ametkonnas tehakse otsused ära ja siis algab kohalike elanike võitlus rumala otsuse muutmiseks.

Nüüd kus jalule on aetud ärritunud rahvas, maavanemad ja poliitikud on mitme kuu ponnistuse tulemusena ‒ loodetavasti ka maanteeamet ‒ jõudnud arusaamiseni, et planeeritud kokkuhoiukava tekitab tegelikult palju segadust ja suuremaid kulutusi elanikele.

Esmaspäeval Riigikogu maaelukomisjoni erakorralisel istungil ütles komisjoni esimees Ivari Padar üheselt: “Maanteeamet ei tohi piirata teenuste regionaalset kättesaadavust ning praegune kärpekava tuleb ümber vaadata!” Ta lisas: “Tänasel maaelu komisjoni istungil ei kuulnud ma ühtegi selget argumenti, miks peaks sõidueksami tegemiseks tulevikus Võrust Tartusse või Narvast Rakverre sõitma.” Tema sõnul on oluline see, et erinevate ametite üksiktegevused ei takistaks riigireformi õnnestumist. “Riigihalduse minister Arto Aas on pandud riigireformi eest vastutama, temal tuleb olukorda ka ohjata,” lausus Padar.

Padari sõnul on töökohtade säilitamine maapiirkondades koalitsiooni omavaheline kokkulepe ja prioriteet, järelikult peavad ministeeriumid selle nimel ka koostööd tegema. “Me kõik oleme huvitatud riigireformi õnnestumisest. Seetõttu ei saa lubatavaks pidada, et iga ministeeriumi allasutus teostab reformi oma äranägemise järgi, näha tuleb üldisemat pilti,” lausus ta.

Väga paljud inimesed maakondadest, meedia ja poliitikud on sekkunud maanteeameti otsuse elluviimise takistamiseks. Loodan, et meil, protestijatel, jätkub visadust minna võiduka lõpuni ja ametkonnal arukust tunnistada planeeritud kava mõttetust ning tagada elanikele vajalike teenuste osutamine maakondlikes teenindusbüroodes.

JÜRI MOROZOV, SDE volikogu juhataja

blog comments powered by Disqus