Kas Põltsamaa roosiaeda ootab likvideerimine?

Märtsikuu viimasel päeval jõudis meediasse tõsiasi, et Põltsamaa roosiaial tuleb üles juurida riigile kuuluval maa-alal kasvavad roosid. Viis aastat tagasi leidis meedias laia kõlapinda Põltsamaa roosiaiaga seotud maaküsimus, kus roosiaia ette kerkis tõsine probleem, et neil tuleb loobuda 1400ruutmeetrisest maatükist, kuhu on istutatud pargiroosid.


 Tegelikult istutati kunagi pargirooside kollektsiooni üks osa riigile kuuluvale maale. Toonane roosiaia omanik olevat selle tegevuse vallaga kooskõlastanud. Hiljem oleks saanud selle maatüki erastamise käigus liita suurema, 3,2hektarilise roosiaia osaga.

Tegelikult on roosiaia kasutuses sellest pinnast ainult pool ja roosiaia laienemiseks ruumi piisavalt. Omal ajal inimesed lihtsalt tegid korda silma riivanud maha jäetud maatüki ja roosiaia perenaise Annela Orasile teada olevalt kooskõlastasid selle vallaga. Viie aasta eest sõlmiti riigi ja roosiaia vahel reaalservituudi leping, mille alusel said roosikasvatajad seda maatükki edasi kasutada.

 

Annela Orasi

Nüüd on Põltsamaa roosiaed saanud Maa-ametilt korralduse maatükk 30. aprilliks vabastada, sest see soovitakse oksjonile panna. Riigikogu maaelu komisjoni aseesimees Urmas Kruuse sõnul tuleb otsus tagasi pöörata ja maatükil rooside kasvatamist jätkata.

„Rosaarium on Põltsamaa üks tuntumaid turismimagneteid ja oluline piirkondliku identiteedi kandja. See on inimeste elutöö ja seda ei kaalu üles riigi soov väikest krunti oksjonil müüa. Kutsun üles keskkonnaministrit peatama Põltsamaa roosiaia hävitamine,” ütles Kruuse.

Ajapikendust ei anta

„Põltsamaa roosiaed on sümboli väärtusega menukas turismiobjekt,“ märkis keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson. „Kindlasti pole riik huvitatud selle kahjustamisest ning püüame roosiaia maaküsimuse kõigile sobivaimal viisil ära lahendada. See 1432 ruutmeetri suurune tükk Põltsamaa roosiaiast asub riigimaal. Aed on sinna laienenud ebaseaduslikult.

Viis aastat tagasi andis riik roosiaeda pidavale OÜ-le Eesti Roos maatükil tegutsemiseks ajapikendust, sõlmides riigimaa kasutuse lepingu, mis lõppes tänavu 9. veebruaril. Nende viie aasta jooksul pole omavalitsus avaldanud soovi maad enda omandisse saada,“ nentis Martinson.

„Olukorrale lahenduse otsimiseks pole meiega ühendust võtnud ka Eesti Roos. Istikute kaitsmise asemel on roosiaia pidaja selle viie aasta jooksul keskendunud hoopis kinnisvaraarendusele, muutes osa talle kuuluvast maast elamukruntideks.“

Martinson rõhutas, et riik ei saa lubada maa ebaseaduslikku hõivamist. Roosiaia pidajale on juba korra vastu tuldud. Kui vald maa omandamisest huvitatud pole, on riik sunnitud selle siiski enampakkumisele panema. „Usume, et mõistlik lahendus leidub,“ märkis Martinson.

„Viis aastat sellest on ajast möödunud, kui Maa-ameti initsiatiivil kutsuti ühise laua taha riigi esindaja, tollane Põltsamaa vallavanem ja roosiaia perenaine Annela Orasi. Viimase sõnul lubas siis vallavanem Toivo Tõnson, et Põltsamaa vald taotleb selle maatüki munitsipaalomandisse ja see nimetatakse rohealaks.

„Maa munitsipaalomandisse taotlemisel on kindlad reeglid. Sellel teemal ei ole võimalik enne kommentaare jagada, kuni pole avatud Maa-ameti, Põltsamaa Roosiaed ning Eesti Roos OÜ vahel sõlmitud lepingut. Selles on kindlasti kirjas erinevate osapoolte kohustused, mida keegi mis ajaks täpsemalt ära tegema peab. Mina küll ei mäleta, et me kolmekesi ühise laua taga oleksime istunud ja seda probleemi arutanud. Arvan, et kolmas osapool ehk Põltsamaa vald ei saanudki selle lepingu alusel endale mingit kohustust võtta,“ kommenteeris tekkinud olukorda toonane vallavanem Tõnson.

Maa-ameti nõuniku Karmen Kaukveri sõnul mingit täiendavat lepingut peale reaalservituudi lepingu Maa-ameti ja Eesti Roos OÜ vahel sõlmitud ei ole. Maa-amet näeb ainsa lahendusena maatükk oksjonile panna, mis leiab aset selle aasta teises pooles. Oksjonil on võimalus osaleda ka Põltsamaa Roosiaial.

Nõuniku sõnul oli asjaosalistel viis aastat aega selle maatüki munitsipaalomandisse taotlemiseks, mis on seaduse mõttes erandlik vastu tulemine.

Lootus positiivsele lahendusele

„Täna on Maa-ameti ja Põltsamaa valla esindajatega vestelnud nii ERR-i kui ka Vikerraadio reporterid. Minule ei ole keegi selle maatükiga seoses täpsemat informatsiooni jaganud ja seetõttu ootan huviga uudiseid läbi ajakirjanduse,” sõnas Orasi.

Miks seda maatükki viie aasta jooksul munitsipaalomandisse ei ole taotletud, peab tema sõnul endise valla esindajate käest küsima.

„Mina sellele küsimusele vastata ei oska ega saa ka aru, miks ametnikud oma tööd ei tee nii nagu peaksid. See puudutab ka selle maatüki erastamist, mille kohta roosiaia inimesed ütlevad, et taotlus maatüki erastamiseks esitati, aga vallas väidetakse, et niisugust taotlust nendeni ei ole jõudnud. Kõige värskema info kohaselt siiski kuuldavasti nii ei lähe, et roosid maa-alalt ära peame likvideerima ja seetõttu 13. aprilliks välja kuulutatud talgud rooside üles kaevamise kohta jäävad ära,“ selgitas tekkinud olukorda Põltsamaa roosiaia perenaine Annela Orasi.

Ta usub, et suudab jõuda niisuguse lahenduseni, mille tulemusena roosid alles jäävad. Vaidlusalust maatükki silmas pidades pole Annela Orasi jaoks probleem, kellele see täpsemalt kuulub. Tähtis on, et roosid seal kasvada saaksid ja et roosaia külastajatel nende ilu nautida oleks võimalik.

blog comments powered by Disqus