Kas lapsepuhkuselt naasva töötaja palka peab tõstma?

Eestis sündis möödunud aastal veidi alla 14 000 lapse, kelle emad – ja mõningatel juhtudel ka isad – jäid mõneks ajaks töölt eemale. Kui aga lapsevanemal jõuab kätte aeg lapsehoolduspuhkuselt taas tööle naasta, on tal töölepingu seaduse alusel õigus paranenud töötingimustele, sh palgatõusule, kui vahepeal on parandatud teiste töötajate tingimusi ja nende palk on tõusnud.


Arvestades, et Eestis on viimastel aastatel palgad kiiresti kasvanud nii avalikus sektoris kui ka paljudes eraettevõtetes, tekib küsimus, kas tööandja peaks tagama lapsehoolduspuhkuselt naasvale töötajale automaatse palgatõusu? Ühest vastust siin tegelikult pole ja tööandjal tuleb silmas pidada mitut aspekti, eelkõige võrdse kohtlemise põhimõtet.
Paljudes valdkondades võib tekkida olukord, kus aasta või paar lapsepuhkusel olnud ja nüüd tagasi tööle tuleva töötaja töö sisu ja kvalifikatsiooni pole lihtne võrrelda vahepeal palgatõusu saanud töötajatega.
Kui ettevõttes on toimunud üldine palgatõus, mis ei sõltunud töötajate konkreetsest tööpanusest, peab ka lapsehoolduspuhkuselt naasva töötaja palka tõstma samaväärselt ja samadel alustel, nagu teistel töötajatel tõsteti tema lapsehoolduspuhkuse ajal. Tööle naasva töötaja töötingimusi, sh töötasu peab tööandja parandama kohe, kui töötaja asub pärast lapsehoolduspuhkust tööülesandeid täitma.
Vastavalt töölepingu seaduse paragrahvi 18 lõikele 5 on rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemisel naisel õigus kasutada paranenud töötingimusi, sh üldist palgatõusu, millele tal oleks tekkinud õigus äraoleku ajal.
Juhul kui tööandja kohtleb lapsehoolduspuhkuselt naasvat töötajat erinevalt ega kohalda talle paranenud töötingimusi, on tegemist diskrimineerimisega lapsevanemaks olemise ning perekondlike kohustuste täitmise tõttu ja see ei ole lubatud.
Olukord on veidi erinev, kui mõne töötaja töötasu on tõstetud tema tööpanuse tõttu ja ettevõttes ei ole toimunud üldist palgatõusu. Siis ei teki tööandjal sellist kohustust teiste töötajate, sh lapsehoolduspuhkuselt tulija ees ja töötasu ei pea tõstma.

Kristel Tiits, Grant Thornton Balticu juhtiv õigusnõustaja

blog comments powered by Disqus