Kas klaas on pooltühi või peaaegu täis?

Vastus sellele küsimusele sõltub muidugi sellest, kas olete pessimist või optimist. Aga kahtlemata on tervisele kasulikum ikka lootusrikas olla ja meeles pidada, et kui pole halvasti, siis on ju hästi.

Iga aastal arvutatakse riiklikud pensionid aprillikuu esimeseks päevaks ümber, ja summa, mis iga pensionäri arvele laekub, muidugi tõuseb. Kui palju, see on küll iseasi. Tänasesse ajalehte jõudnud pressiteates on kirjas, et rahvapension suurenes nüüd 158,37 eurolt 167, 40 euroni. Parem ikka kui mitte midagi, eks ole.

Tõsisemaks võtab aga tänaseid tööinimesi, kes oma puhkepalka alles välja teenivad, süsteem, mille alusel neile seda tulevast summat arvutatakse. Valemis B+S+K tähistab viimane komponent  kindlustusosa, mille suurus sõltub pensionisaaja maksustatavalt sissetulekult  alates 1999. aasta algusest kinni peetud sotsiaalmaksu suurusest ehk lihtsamalt öeldes igaühe kuupalgast.  Kui see on aga vabariigi keskmisest väiksem, siis täit osakut aasta eest kirja ei saa…

Kes tunneb kedagi, kes tunneks kedagi, kes seda müstilist keskmist saab?

Aga kõigele vaatamata: olgu klaas pigem peaaegu täis!

blog comments powered by Disqus