Kas Jõgevamaa jääbki väikeseks ja vaikseks?

Kui ma augustis maavanemaks sain, olin enda jaoks selgeks saanud nägemuse, mis peaks maakonnas 5 aasta jooksul muutuma, et maakond elama ja liikuma panna. Tänaseks on 10 erinevat valdkonda käsitlev visioon teinud läbi teatud korrektuurid ning olen oma mõtteid jaganud erinevate huvirühmade esindajatega nii maakonnas kui väljaspool.

Kuid ilma maakonna elanike koostööta ei ole neid eesmärke võimalik saavutada. Seepärast tahan Teiega, head jõgevamaalased, iga kuu jagada oma mõtteid ning kaasata Teid arutelusse, kuidas maakonna arengut tagant tõugata.

Jõgevamaa kui konverentsikeskus

Miks peavad kõik konverentsid toimuma Tallinnas või Tartus? Hoopis Jõgevamaa sobiks selleks ideaalselt ? paikneme ju Eesti keskel, kuhu peaaegu igast Eesti nurgast on võrdne maa kohale tulla. Lisaks on meil kaunis loodus, mis aitab lisaks konverentsilt hangitavatele teadmistele ka linnakärast puhata.

Jõgevamaale on suureks eeskujuks sõpruspiirkond Enköping, kes samuti reklaamib ennast kui keskseimat maakonda Rootsis.

Jõgevamaa kui konverentsikeskuse puhul võime praegu rääkida Voore Külalistemajast, Kuremaa ja Põltsamaa lossikompleksist ning plaanitavast Jõgeva konverentsikeskusest, mille idee loomise juures on kohalikud ettevõtjad Rein Mõts ja Igor Ellisson.

Loomulikult toetavad neid komplekse meie kultuurikeskused ja rahvamajad. Konverentsikeskusest ei saa rääkida ainult kui hoonetekompleksist, vaid see hõlmab kogu infrastruktuuri. Toetava infrastruktuuri rajamine loob aga juurde nii töökohti väikeettevõtluse näol kui mitmekesisemaid võimalusi vaba aja veetmiseks lisaks turistidele ka kohalikele elanikele.

Konverentsiturism võimaldab meil tutvustada kõike muudki, mis meie maakonnas on kaunist ja head, ning seeläbi meelitada siia veelgi rohkem huvilisi kas ettevõtluse või elukeskkonna arendamiseks.

Kuremaa lossi konverentsikeskus

Palju kõne all olnud Kuremaa lossikompleks on üks enim võimalusi omavatest kohtadest. Tänaseks on loodud 100-protsendilise valla osalusega SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus ning olemas on visioon, kuidas lossikompleks võiks välja näha.

Visiooni kohaselt oleks lossikompleksi II korrusel luksushotell, I korrusel konverentsiruumid, keldris vaba aja veetmiseks ja toitlustamiseks vajalikud ruumid. Praeguse ühiselamu asemele loodaks 220-kohaline hostel ning spordikompleks nüüdisajastatakse kõigile tingimustele vastavaks.

Praegu otsitakse aktiivselt investoreid ja rahastamisvõimalusi erinevatest projektidest. Põltsamaa lossikompleksi arendamiseks on samuti loodud sihtasutus, mis paneb paika kontseptsiooni ja otsib raha kompleksi arendamiseks.

Voore Külalistemaja on olnud tubli ja edukas turismiobjekt, mis leidis tänavu tunnustamist ka SA Lõuna-Eesti Turismi poolt aasta parimate turismiobjektide valimisel.

Arengukonverents 12. mail

Need on mõtted ja tegelikult ka konkreetsed plaanitavad tööds maakonnas, mis vajavad aktiivset pühendumist. Esimene Jõgevamaa arengueesmärke käsitlev konverents toimub 12. mail Kuremaal.

Konverentsi põhiidee on leida Jõgevamaale kiirem ja võimsam mootor, mis siinset elu edasi viiks. Jaanuarist kogunevad erinevate valdkondade ümarlauad, millest üks keskendub konverentsikeskuse ideele. Sellest teavitatakse läbi ajakirjanduse maakonna erinevaid huvirühmi, kelle kaasamine on möödapääsmatu ja vajalik. Arengukonverents on kindlasti Jõgevamaa kui konverentsikeskuse jaoks suureks väljakutseks ja proovikiviks.

AIVAR KOKK,
maavanem

blog comments powered by Disqus