Kas jälle vaikelu Saare valla rahvamajas?

Saare vallas Kääpa külas asub Kalevipoja muuseum ja tegutseb sihtasutus SA Kalevipoja Koda. Aastal 2014 asus Kalevipoja kojas huvi- ja projketijuhina tööle Egle Plato, kes on kõrgharidusega, mitmekülgsete huvidega, rohkete ideedega, kohalikku kogukonda hästi tundev inimene.

Egle Plato on suutnud lühikese ajaga käivitada kohaliku kultuurielu. Kui aastaid valitses meie valla rahvamajas vaikus, siis viimase poolteise aastaga on kõik muutunud, rahvas on jälle tee leidnud rahvamajja. Selle tõestuseks on näitus “Saare valla pulm”; 2015. aastal möödus 80 aastat Saarel toimunud esimesest laulupeost – seda tähistati terve päev toimunud laulu ja tantsuga rohkearvuliste osavõtjatega; kohtumisõhtud “Meie valla inimesed”; luuleõhtud J. Liiv ja B. Kangro; endise Saare kooli vilistlaste kokkutulek; kontserdid (V. Kuslap, Maarja-Magdaleena meesansambel, M. Vaher); 7. mail 2016 toimunud talgupäeval taastati 1938. aastal rajatud võidutule altar. Ees on muuseumiöö iidses Saare valla kasakamajas. Kavandamisel on “Eesti Vabariik 100 pildialbum Saare vallas”.

Egle Plato ideedest sündinud ja teoks tehtud ettevõtmistest nähtub põhjalikkust ja hoolivust meie paikkonna inimeste ja traditsioonide vastu. Kui see ei ole võitlus maal elu säilivuse eest, siis mis see on?

Kahjuks peame jälle kõigest ilma jääma: 20. aprillil toimunud kogukonna koosolekul, kus viibis ka vallavanem Hannes Soosaar, teavitas Egle oma sunnitud lahkumisest tänavu 14. mail, lahkumise põhjuseks ebakõla kolleegiga. Kohalik aktiiv on nördinud Egle Plato lahkumise pärast ja me soovime, et ta ei läheks, et tema töine suhe ja loomisvõime jääks jätkuvalt Saare valla elanike hüvangu teenistusse.

Kultuurivankri vedamine, kus on peale aja meeldiva veetmise ka hariduse- ja teadusekiht, on raske vaimne töö, aatetöö, ja vajab mõttekaaslastest meeskonda, mis vedaja tööd kergendaks ja tervist säästaks.

Kohaliku kogukonna esindajad

Kirja autorid on toimetusele teada

Lahkumisavaldus on inimese tahteavaldus

Sihtasutuse Kalevipoja Koda juhataja Ailer Mõtsar ütles kujunenud olukorda kommenteerides, et lahkumisavaldus on inimese vaba tahte avaldus ja asutuse juhina ei saa ta seda ignoreerida.

“Hoidsin seda avaldust kolm nädalat oma käes lootuses, et inimene mõtleb ümber. Viisin avalduse lõpuks raske südamega raamatupidajale.

Kumbki osapool on mulle kinnitanud, et konflikti ei olegi.”

Saare vallavanem Hannes Soosaar on toimetusele kinnitanud, et ta on jätkuvalt valmis kaasa aitama, et olukord kogukonnale soodsalt laheneks.

blog comments powered by Disqus