Kas hinnata kulutusi, tööd või tulemust

Toimkonna töö on keeruline, sest iga objekt on kordumatu,  kaunis ning omanäoline.

Igal aastal tekib ülevaatuse käigus küsimus, mis on ikkagi hindamisel prioriteet.

Maakonnas on mitmeid aedu, mille  on rajanud haljastusfirma  kutselise aiaarhitekti plaani järgi.   Tulemus oleneb siis eelkõige firma töö kvaliteedist. Seda enam on kahju, kui firma ei ole teinud oma tööd asjatundlikult.

Hindame põliskodu

Praegune  töövõimeline  põlvkond on pärit ajast, kus kodu algas korteri uksest. Maja ümbrused olid ?meie? ja haljasalade eest pidi hoolt kandma ?riik?. Sellel ajal kasvanud põlvkonnal puudub  haljastuslik ja aiakujunduslik haritus. Firma on küsinud palju raha ja pere arvabki, et  selle eest oli tal õigus saada  kvaliteetne aed.   Mõnelgi juhul on tulemus  kesine.

 Paljudel juhtudel  on pere rajanud  aia oma nägemuse järgi ja  teinud  palju tööd mõtete elluviimiseks. Ostetud on mitmekesine taimmaterjal ning kõikvõimalikke  müügivõrgus pakutavaid arhitektuuri väikevorme keraamilistest konnadest punutud pallideni. Kujunduses on sageli seatud dominandiks kivimüürid, -katted, piirded  jm.   Rohkesti kasutatakse kujunduselemendina kõikvõimalikke plastanumaid üheaastaste lilledega.  Niisuguse aia rajamine on nõudnud  palju kulutusi ja  tööd.

Eestlase  elulaad hindab põliskodu. Selles  on elanud meie esivanemad ja  elavad meie järeltulevad põlvkonnad. Kodu vahetus on Eesti inimesele valuline. Seetõttu  väärtustame  koduaias taimi, mis on sinna istutanud  esivanemad ja needki taimed, mis täna kasvama paneme, on väärtus pere järglastele.  Üheaastane lill on aastaks, puud-põõsad aastateks.  Just viimaste osakaalu tuleb aias väärtustada.

Ajalooliselt on meie  aiad   väärtustanud  ümbritsevat loodust. Niinimetatud  ?kivikõrb? on aga enamikel juhtudel täiesti kunstlik motiiv Jõgevamaa mitmekesises ja lopsakas  looduses.    Küll  võib selline aed olla loomulik asulas või linnas, kus ehe loodus juba varem   minetatud.   Ka ei anna väikses ruumis paljude kaunite kujundusmotiivide või ?elementide kasutamine  head tulemust.  Tööd on tehtud palju, kuid tulem kesisevõitu.

Maakonnas on aga hulgaliselt südamega kujundatud ja traditsioonilist elulaadi järgivaid aedu, kus on kaunis iluaed, väike peenramaa ja puuviljaaed. Puhkenurkki kujundatud lihtsate käepäraste materjalidega. Igal istutatud taimel on enamasti oma lugu. Just need kodud ja pered kujundavad tänase  Jõgevamaa   näo.

Kodukaunistamise  tase on  aastatega  tõusnud

Ometi  hakkab paljudel juhtudel  silma just  haljastusliku harituse puudus.  Eiratud on ruumikujunduse põhimõtteid, kasutatud külmaõrnu või antud looduskeskkonnas võõraid  taimeliike, üle on võetud mitmeid Lääne-Euroopas kasutatavaid aiakujunduselemente, mis meie oludes ei ole otstarbekad jne.

Vallavolikogude heakorrakomisjonid koostöös külaseltside jt kodanikeühendustega  peaksid  konkursside korraldamise kõrval tegelema ka   kodukaunistamise alaste õppepäevade, seminaride jne  korraldamisega.  Kindlasti paraneks  seeläbi maakonna külade ilme.

Heakorrastatuim vald väärtustab maastikuhoolduslikke töid

Presidendile tunnustamiseks esitati omavalitsustest Saare vald.

Vallas on oskuslikult  säilitatud ajalooline külade struktuur ning püütud nõukogudeaegsed ja ka tänapäevased ehitised ning  rajatised olevaga  siduda. Kasutuseta jäänud hoonetele on leitud uus funktsioon ja  seeläbi säilitatud hooldatud külad. 

Vallavalitsus on realiseerinud hulgaliselt projekte, mis on  parandanud  külade ja maastiku kui  terviku ilmet. 

Väärtustatud on maastikuhoolduslikke töid. Üks esimene kaunis maastikuosa veesilmadega  rajati  Koseveski külla.  

Märgatavalt laiaulatuslikum  töö oli Voore ökopaisjärve taastamine, mis parandas oluliselt  maastiku ilmet, lõi head võimalused  erineva sisuga puhkemajandusliku tegevuse arendamiseks,  parandas külaelanike elutingimusi jne. Käsil on Kullavere jõe saneerimisprojekt.

Traditsioonilise põllumajanduspiirkonnana otsime uusi võimalusi ja vaatame särasilmselt turismi kui majandusharu arendamisele. Hooldatud  loodusmaastik koos korrastatud küladega  on turismi arendamise  oluline tingimus.  

Ene Ilves,
Jõgevamaa kodukaunistamise toimkonna liige

blog comments powered by Disqus