Kas ehitada uus või renoveerida vanad?

Selle küsimuse ees seisavad praegu Põltsamaa vallajuhid, Põltsamaa linna ja lähiümbruse praegused ja tulevased lapsevanemad ning paljud vallakodanikud, kes elavad kaasa oma kodukoha käekäigule ja arengule. Praeguseks on 255 vallakodanikku oma allkirjaga toetanud Põltsamaa linna uue, tänapäevastele nõuetele vastava lasteaia rajamist.

Esialgu asuti Põltsamaal kavandama lasteaia Tõruke energiatõhususe parandamist. Selleks sõlmiti 2017. aasta juulis rahastamisleping SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 363 630 eurot, millele Põltsamaa linnavolikogu lisas omaosaluse summana 274 318 eurot.

Põltsamaa valla tänavuse aasta eelarvesse on selleks tegevuseks sisse kirjutatud 2,1 miljonit eurot. Möödunud aastal ühiseks Põltsamaa vallaks liitunud neli varasemat omavalitsust kirjutasid ühinemislepingusse sisse mitmed olulised objektid, mille kordategemine võetakse ette ühinemise järgsetel aastatel. Nendes seas on ka lasteaia Tõruke hoone energiatõhususe parandamine.

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri on teada andnud, et rahva pöördumisele tuleb kindlasti reageerida. Tema sõnul on ka Põltsamaa vallavalitsuses arutatud Tõrukese renoveerimise projekti edasilükkamist, sest ehitushinnad on vahepeal märgatavalt tõusnud ning vallal puudub finantsiline võimekus, et järgmisel aastal renoveerimistööga alustada. Lasteaia  direktor Helje Tamme ütleb, et eelmisel kütteperioodil toimus hoone küttesüsteemis kokku seitse avariid. Keegi vallakodanikest avaldas imestust, kuidas on alles viimase aasta jooksul avastatud, et Tõrukese maja nii kehvas seisus on, ning viitas sellele, et lasteaed Mari on ehitatud umbes samal ajal.

Lapsevanem Rain Randmaa pakub, et uue lasteaiahoone ehitamine võiks maksma minna 3-5 miljonit eurot. Teades, et vanast nõukogudeaegsest hoonest ei saa oskuslikumagi renoveerimise tulemusena tänapäeva nõuetele vastavat, oleks võit palju suurem, kui see ehituslikus maksumuses väljendub.

Kui Põltsamaa vallavolikogu tõepoolest uue lasteaiahoone ehitamise kasuks otsustaks, saaks selle valmimise järel ära müüa vanad lasteaiahooned. Allkirjade kogumise käigus on välja pakutud idee, et kui uue lasteaiahoone ehitamisel jääks vallal miljon eurot puudu, võiksid appi tulla kohalikud ettevõtted. Kaaluda võiks ka varianti rajada vanadesse lasteaiamajadesse eralasteaiad. Eralasteaed tundub igati mõistlik mõte, iseasi, milliseid hooneid selleks kasutada tasuks.

Kui vallavolikogu langetab otsuse uue lasteaia ehitamise kasuks, tuleks see ühe vallakodaniku nägemusel kindlasti teha ühekorruseline. Ühe vallakodaniku arvates tuleks aga tõsiselt analüüsida, miks tuuakse lapsi linnalasteaeda kaugemalt, kus see kohapeal olemas. Samuti avaldati arvamust, et uues lasteaias peaksid olema eraldi ruumid erivajadustega lastele.

Rain Randmaa pakkus maja ühe võimaliku asukohana välja ala Felixhalli ja Lille tänava koolihoone läheduses, kus võiks koos koolihoonete, spordisaali ning loodetavalt ka tulevase ujula ning ehk ka muusikakooliga moodustuda hariduslinnak. Sel juhul paikneksid aga hariduslinnaku hooned lausa külg külje kõrval ja laste mänguväljaku jaoks oleks ruumi väga napilt. Lisaks muutuks veelgi pingelisemaks ja ohtlikumaks liiklusolukord hariduslinnaku piires, kuhu teid juurde ehitada või neid laiendada oleks äärmiselt keeruline kui mitte võimatu. Lisaks kooliõpilaste sõidutamisele lisanduksid sinna lasteaialapsi  sõidutavad autod.

Kindlasti seisavad Põltsamaal ees pingelised arutelud ja debatid, jõudmaks selgusele, kas rajada linna uus lasteaiahoone või asuda renoveerima olemasolevaid. Tuginedes Palamuse kogemusele, kus enne uue lasteaia ehitamist samuti tuliseid vaidlusi maha peeti, on uus maja kindlasti parim lahendus.

TOOMAS REINPÕLD, ajakirjanik

blog comments powered by Disqus