Kas Eesti noor käib Skandinaavia noorte jälgedes?

Igakuine 30-eurone lastekindlustuse makse võimaldab lapsel tulevikus haridusteed jätkata või esimene kodu soetada. Ühtlasi tagab see summa perele ja lastele toimetuleku ettenägematute juhtumite puhul.

Euroopas süveneb tendents, kus noored majanduslikel põhjustel ei iseseisvu ega lahku oma lapsepõlvekodust, vanematel tuleb nende eest üha kauem hoolt kanda. Rootsis läbi viidud uuringud näitavad, et kolm noort kümnest vanuses 18-29 elavad jätkuvalt oma vanemate juures ja 20 protsenti 22-25 aastastest pole vanemate juurest lahkunud ning seda peamiselt majanduslikel põhjustel. SEB lastekindlustuste arvutused näitavad, et kui lapsevanem teeb 15 aasta jooksul igakuiselt kindlustuse sissemakseid summas 30-35 eurot, koguneb kindlustusperioodi lõpuks ligikaudu 6000 eurot, mis on üsna arvestatav summa lapse hariduse saamiseks või kodu soetamiseks vajaliku sissemakse tegemiseks.

Rootsi uuringu tulemused näitavad selgelt, miks tasub noorele inimesele stardikapitali koguda. Ka Eestit võib pikemas perspektiivis tabada olukord, kus kinnisvarahinnad on noorte jaoks liiga kõrged või nõuab haridus suuremat rahakotti. Tulevikus võime sarnaselt Rootsiga seista silmitsi olukorraga,  kus laps elab täiskasvanuna vanemate juures, või veel hullem, peab majanduslikel põhjustel loobuma soovitud haridusest. Ka Eestis ei ole laste tuleviku kindlustamine populaarne, kuid meie lastekindlustuse uuringust selgub, et need vanemad, kes koguvad, peavad kõige olulisemaks kindlustuse tegemise põhjuseks stardikapitali, mille abil laps saaks täiskasvanuellu astuda.

Lastekindlustusega koos käivale elukindlustuskaitsele peaksid tõsisemalt mõtlema just pereisad. Mehed on riskijulgemad kui naised ja nendega juhtub rohkem õnnetusi. Statistika näitab, et ca 61 protsenti surmaga lõppenud kahjujuhtumitest toimub meestega. Samas on meeste sissetulek reeglina suurem ja pere majanduslik turvalisus on nendest suuresti sõltuv. Ette finantseerides, st kogudes või säästes on võimalik tekkinud finantsküsimustele lahendusi leida. Kui vanem sääste kõrvale ei pane, tuleb edaspidi leppida väiksemate valikuvõimalustega. Kui kindlustusvõtjast vanem sureb, jätkab kindlustusselts lastekindlustuslepingusse sissemaksete tegemist ja lepingu lõppedes saab laps kogu kindlustussumma kätte.

i

INDREK HOLST, SEB elu- ja pensionikindlustuse juht

blog comments powered by Disqus