Kas ajalooliste sammaste taha või kesklinna?

Esimesena Eestis on Põltsamaal kõne all gümnaasiumi liitmine ametikooliga, et  noortel ei kaoks võimalus selles linnas gümnaasiumiharidust saada.

Nii Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor kui Põltsamaa ametikooli juht on ühte meelt selles osas, et koolide liitmine on hea idee.

Gümnaasiumijuhi sõnul on teretulnud võimalus anda gümnasistidele koolis lisaks teooriale ka praktilisi oskusi. Samas on ta veendunud, et  gümnaasiumiosa peab jääma Põltsamaa linna, ja gümnaasiumi juurde tuleks liita ametikool, mitte vastupidi.

Ka ametikooli direktor tõdeb, et  enam kui 400 õpilasega liitkool pakuks noortele tulevikus paindlikumaid õppimisvõimalusi. Tema  kinnitusel oleks aga mõistlik, et kogu õppeasutus tegutseks praeguse ametikooli hoonetes ja gümnasistide jaoks võiks  renoveerida endise Aleksandrikooli uhke sammastega hoone.

Tõepoolest oleks see kena ja sümboolne… Küsimusi kerkib selle teemaga seoses kindlasti veel palju. Aga küllap annab aeg arutust. Mitme kandi pealt. 

22. märts 2014

blog comments powered by Disqus