Kartuli- ja köögiviljapäev Jõgeva sordiaretusinstituudis

Kui varasematel aastatel tutvustasid Jõgeva sordiaretajad oma tegevust ühel suurel üleriigilisel õppepäeval ja andsid ülevaate kõikidest neil kasvavatest kultuuridest, siis nüüd korraldatavad Viljeluspäevad on spetsialiseerunud vaid mõnele. Juunis tutvustati heintaimi, juulis teravilju ja nüüd köögivilja ja kartulit. Kartulisortidest ja sordiaretusest, seemnekasvatusest, kartuli-lehemädaniku tõrjest ja sortide lehemädanikukindlusest rääkisid instituudi teadurid Aide Tsahkna, Mati Koppel, Eve Runno, Ilmar Polli jt. Taimekaitsefirmad Bayer CropScience, Syngenta, Farm Plant Eesti ja Kemira GrowHow tutvustasid kartuliväetiste ja taimekaitsevahendite kasutamist ning seemnekartulite puhtimist. Firmade Stokker ja Agro Technical Supplies esindajad pidasid loengu kartulikasvatamise põllutehnikast ning kartuli ja köögivilja hoiustamisest.

Sordiinstituudi aias ja kasvumajades tutvustas köögiviljade sordiaretust, seemnekasvatust ja taimekaitset Maia Raudseping. Näis, et üle kolmesaja õppepäevale tulnud põllu- ja aiapidaja tundsid erilist huvi sojaoa sortide ja kasvatamise vastu, mis on sordiinstituudis küllaltki uus asi. Kartulikatselappidel huvituti, kuidas tänavuse põuaga väetada ja teha taimekaitset. Saadi teada, et sordiinstituudis pole senini kartuli-lehemädaniku tõrjeks veel vajadust olnud. Teadur Mati Koppeli hinnangul saab kartuli kvaliteet olema tänavu vilets ? saak võib tulla keskmine, kuid kuivaga on kartul kärna läinud ja kui tuleb vihma, lööb juba moodustunud mugulad lõhki ja tulevad ebardlikud kasved.  

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus