Karjääriõppe kaudu tööturule

Põltsamaal hiljuti teoks saanud hariduskohvikus tutvustas Adavere põhikooli huvijuht Merle Karuks koolis omanäoliselt läbi viidavat karjääriõpet. Nüüdseks on karjääriõppega ühel või teisel moel seotud ka koolis toimuvad ettevõtmised.

Septembri lõpus, enne õpetajate päeva panevad Adavere põhikooli õpetajad ja lasteaia kasvatajad ajalooklassi seinale üles töökuulutuse, milliste omadustega õpetajat nad ootavad õpetajate päeval end asendama. Kui 7.-9. klassi õpilased neid kuulutusi loevad, asuvad nad vormistama ametisse kandideerimiseks vajalikke dokumente. Selles osas tuleb õpilastel teha koostööd mitmete õpetajatega.

Eesti keele õpetaja on sellisest õpilastepoolsest initsiatiivist väga huvitatud, sest niisugune tegevus on eesti keele ainekava osa. Üks noormees teatas ühel varasemal konkursil, et ei taha saada õpetajaks, vaid hoopis majandusjuhatajaks. Ta oligi sellel päeval kooli majandusjuhataja töövarjuks. Kõigepealt tuleb õpilastel dokumentide esitamiseks luua endale korrektne meiliaadress, kus ninnu-nännu- nimetused läbi ei lähe. Dokumentide koostamisele järgneb töövestlus direktori kabinetis, mis on kandideerijate jaoks juba täiesti tõsine ettevõtmine. Kandidaati kuulavad seal üle kooli direktor, õppealajuhataja ja huvijuht, tänavu oli neid toetamas ka Katrin Jaanimägi töötukassa Jõgeva osakonnast. Vestlused on väga sisukad ja pikad, kus iga õpilase jaoks leitakse piisavalt aega. Praeguseks on õpilastele pakutud võimalust õpetaja ametikohale kandideerida juba kolmel viimasel aastal.

Järgmisest aastast alates hakatakse koostama ka töölepinguid. Väga populaarne on Adavere põhikoolis alati matemaatikaõpetaja ning tänu sealse kooli kiiruisutamistraditsioonidele ka kehalise kasvatuse õpetaja amet.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus