Kaotuskibeduse psühholoogilisest tagamaast

Sissejuhatuseks märgiksin, et kaotuses pole spordis midagi taunimisväärset. Mängides ?Kalevi ? korvpallimeeskonnas, olen ka ise koos meeskonnakaaslastega saanud tunda nii võite kui kaotusi. Kaotusel on aga ka omad psühholoogilised tagamaad. Ikka tekivad küsimused, miks kaotatakse ja kas kaotusest osatakse teha õigeid järeldusi ning kui kiiresti. Kaotusejärgsest depressioonist väljumine oleneb ka sportlase hingelistest jõuvarudest ja enesesisendusvõimest.

Kaotus mõjub pidurdavalt

Kaotuskibedusele on kahjuks omane psühholoogiline protsess, kus kaaslaseks käegalöömine ja liigne stress. Psühholoogiliselt raskemad on minu arvates meeskonna kaotused, millega sageli kaasnevad negatiivsed emotsioonid treeneri ja rahastajate sponsorite poolt. Meeskond koosneb sportlastest kui isiksustest, kelle ühistöö ja kokkumängimise oskustest sõltub pallimängus võit või kaotus.

Kaotus mõjub psüühikale ja selle kaudu sportlase organismile pidurdavalt. Hiljem kujuneb negatiivsete emotsioonide tõttu hormoonide kaudu sportlik viha ja tahe uuesti üritada.

See ongi asja võlu, et saab ennast kiiresti proovile panna ja eelmisel korral tehtud vigu vältida. Eelnev kaotusvalu peab olema aga läbi analüüsitud, kusjuures vastast ei tohi iialgi alahinnata.

Positiivseid emotsioone pakkuvaid alasid palju

Spordi edendamiseks tasuks ka Eestis kasutada psühholoogilisi meetodeid. Rootsi koolides kasutatakse näiteks kehalise kasvatuse tundides hüpnoosi ja enesesisendust. Tippspordis võidav ainult tugevama psühholoogilise ettevalmistusega sportlane. Kognitiivses spordipsühholoogias on kõige olulisem vähendada või täiesti elimineerida emotsionaalsed stressitekitajad, mis sportlase sooritusvõimet võiksid pärssida.

Arvestamist vajab ka iga sportlase isiksus. Mõnda tipptegijat peab ergutama, teist aga tagasi hoidma. Sportlasel peab olema loomuliku annet, samuti vanemate armastust ja suunavat kätt pedagoogidelt treeneritelt, kes süstivad noortele julgust ?karedas ? maailmas oma koht leida ja mitte alla anda.

Kui käsitleda Jõgevamaa spordielu, siis tekitavad positiivseid emotsioone pikaajalised jäähoki, korv- ja võrkpalli ning mitmete teiste spordialade traditsioonid. On treenereid, on spordiliikumise suurkujusid. Nii on silmapaistvateks tegijateks spordielus olnud Ants Paju ja mitmekordne Eesti meister Mati Lall.

Muide Soome jäähoki tase on kõrge seetõttu, et igas külas on oma jäähokiväljak. Soome jooksis ennast maailmakaardile Hannes Kolemaineni ja Paavo Nurmi hiigeltegudega. Eesti maadles ennast maailmakaardile Lurichi, Abergi, Jaago ja Palusalu suurvõitudega. Ilma võitudeta pole sporti, kuid võidud tulevad higi ja vaevaga.

JAAN OLARI, psühhiaater

blog comments powered by Disqus