Kantsler Jaan Kallas kohtus teisipäeval kohalike omavalitsuste haridustöötajatega

Hariduse sisu puudutavates küsimustes olid pooled üksmeelsed. Leiti, et diskussiooni tuleb jätkata ning seda eelkõige pearahamudeli, kooliühingute ning järelevalve ümberkorralduse üle.

Üldhariduse koolikorralduse ja rahastamissüsteemi korrastamiseks algatas haridus- ja teadusministeerium 2004. a alguses programmi “21. sajandi haridus”. Selle programmi üldeesmärgiks on luua kõikidele õpilastele võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks sõltumata õpilase elukohast või sotsiaalsest taustast.

21. sajandi hariduse programmi eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevuste planeerimiseks ja teostamiseks on loodud 12 töörühma kokku 34 alatöörühma ja ligi 500 liikmega. Töörühmadesse kuuluvad väga erinevate huvigruppide esindajad: lapsevanemad, õpilased, õpetajad, koolijuhid, omavalitsuste juhid, maavanemad, maavalitsuste haridusosakondade juhid, poliitikud, teadlased jt.

Programmiga “21. sajandi haridus” on võimalik põhjalikumalt tutvuda haridus- ja teadusministeeriumi koduleheküljel aadressil www.hm.ee

Liina-Jaanika Seisler

blog comments powered by Disqus