Kanged naised Piiteris


Rahulolematuse tagajärjel on välja kujunenud naisliikumine, võitlus naiste õiguste eest mitmetel tasanditel. 29. jaanuarist kuni 1. veebruarini toimus Peterburis rahvusvaheline naiste konverents «Piire ületav koostöö». Osalesin konverentsil Eesti delegatsiooni liikmena.

Esimest korda peetava rahvusvahelise konverentsi kohaks valiti Peterburi, korraldajaks Eestis tegutsev liikumine Kodanikukoolitus. Moskva hotelli konverentsisaalis teoks saanud suurfoorumil osalesid esindused Eestist, Loode-Venemaalt, Rootsist ja Soomest. Neeva jõe kallastele oli nõu pidama sõitnud ligikaudu sada kuuskümmend naist.

Töökorraldus rõõmustas vene naisi
Konverentsi projektijuhina töötas Külli Volmer, päevajuhtidena ajakirjanikud Natalia Malleus ja Marianne Mikko. 24-liikmelisse Eesti delegatsiooni kuulusid veel ka Riigikogu liikmed Siiri Oviir ja Siiri Sisask, Eestimaa Rahvaliidu peasekretär Lea Kiivit, siseministri nõunik Merike Metstak, eelmise Riigikogu liige Kadri Jäätmaa, kauaaegne raadioajakirjanik ja nüüdne Kodanikukoolituse üks eestvedajatest Ene Hion, ajakirjanik Reet Valing ja teised.

Konverentsi avasõnad lausus Peterburi kuberner Nadezda Jegorova. Foorumi töö oli korraldatud vestlusringide ehk paneelide kaupa. Vestlusringides arutleti teemadel »Naiste koostöö», »Naine poliitikas», »Kui võim on naiste käes», »Naine kui liider». Niisugune töökorraldus jättis eriti hea mulje Venemaa naistele, sest oli vahelduseks. Tavaliselt on Venemaal kombeks korraldada pikalevenivaid ja kauakestvate sõnavõttudega nõupidamisi ja koosolekuid.

Konverentsi sõnavõttudest ja avaldatud arvamustest jäi kõlama mõte, et pikaajaliste demokraatiatraditsioonidega Põhjamaa riikides Rootsis, Soomes on naised poliitilistes, majandus- ja sotsiaalelus parematel positsioonidel kui Venemaal, Eestis ja teistes postsotsialistlikes maades.

Venemaal on 447-liikmelises Riigiduumas vaid 45 naist, mis teeb 10,6 protsenti parlamendi koosseisust. 24-liikmelises Venemaa valitsuses on vaid üks naisminister. Seevastu Rootsi Kuningriigi 349-liikmelisse parlamenti kuulub 158 naist ( 45,3 protsenti). Soomes on 200 parlamendi saadikust naisi 74 ( 37 protsenti) ja 18 ministrist naisi 8. Praeguses Eesti Riigikogus on naisi 19(18,8 protsenti), ka naisministreid on meil vaid üks. Küll aga võisid Eesti delegatsiooni liikmed Peterburis teatada, et meie Riigikogu tööd juhib Ene Ergma.

Võitlus võrdõiguslikkuse eest asjatu

Konverentsi ivaks ja vaidlusterohkeks kujunes kohtumine ainsa meesosaleja, Peterburi linnavolikogu aseesimehe Juri Gladkoviga. Juri Gladkov väitis, et naiste väide nende meeste poolsest sotsiaalsest ja poliitilisest ahistamisest on eelarvamuslik.

Veel märkis ta, et naistel on võimalik kandideerida praktiliselt kõikidele ametikohtadele, kusjuures keegi ei takista neid endale populaarsuse võitmiseks propagandat teha. Võitlust naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest pidas Juri Gladkov asjatuks.

Konverentsi naisdelegaadid vaidlesid Peterburi volikogu aseesimehele tuliselt vastu, püüdes tema arvamusi kummutada. Eriti keevalised diskuteerijad olid vene naised.

Mitmed sõnavõtjad juhtisid tähelepanu sellele, et kui poistele jagatakse mitmesuguseid õpetusi elus läbilöömiseks ja enda maksmapanekuks, siis tüdrukute jaoks jääb selline elukoolitus tagasihoidlikuks.

Kuigi Rootsis on naised ühiskondlikult küllalt heal positsioonil, avaldasid murelikke mõtteid ka selle riigi naised. Emigrantide probleemidega tegeleva naisteorganisatsiooni liider Irene Milsten juhtis tähelepanu asjaolule, et üldjoontes kipub olema nii, et juhtival tööl on mehed ja neile alluvad naised.

Toimunud konverentsist jäi kõlama mõte, et naised ei soovi ühiskonnas privileege, vaid meestega võrdseid võimalusi töötada, tegutseda, konkureerida. Naised poliitikas, kultuuris, hariduses, sotsiaalsfääris, aga ka kodus lapsi kasvatavad naised üheskoos peaksid otsustama, kuidas kujundada riiklikku perepoliitikat. Kui naiste positsioonid ühiskonnas paranevad, muutub ühiskond inim- ja perekesksemaks, mida on taotlenud ka Rahvaliit.

Nende eesmärkide täitumiseks on vajalik erinevate maade koostöö.

Margi Ein, Riigikogu liige, Rahvaliit

blog comments powered by Disqus