Kamaris vaeti tervisenõukogu moodustamist

Teisipäeval kogunesid Põltsamaa valla Kamari seltsimajja mitmete valla asutuste ja mittetulundusühingute esindajad, et üheskoos arutleda võimaluse üle luua valda  tervisenõukogu. Põltsamaa vallavolikogu esimehe ja Kamari Haridusseltsi juhatuse liikme Liia Lusti sõnul on tervisenõukogu moodustamisest räägitud juba paari viimase aasta jooksul, selle eesmärk on tervislike eluviiside ja rahvaspordi propageerimine. Tervisenõukogu moodustamist käsitlevale arutelule olid kutsutud Põltsamaa vallavalitsuse ametnikud, samuti Põltsamaa vallavolikogu alatiste komisjonide liikmed ja valla külaseltside esindajad. Liia Lusti sõnul jäi koosoleku kokkukutsumisele eelnenud organiseerimise aeg suhteliselt lühikeseks ja seetõttu oli ka arutelul osalenud inimeste arv loodetust väiksem. Liia Lusti sõnutsi oleks tervisenõukogul vallas ka koordineeriv roll,  sest tihti tegutsevad külaseltsid omaette. Nii ei tea  lustiverelased, mis toimub Kamaris, ja vastupidi. Tervisenõukogu ülesandeks oleks raha taotlemine mitmetest projektidest, samuti loodetakse  tervisenõukogusse kaasata valla spordieluga seotud inimesi, kes aitaksid kaasa tervisespordiürituste korraldamisele. Seekordsel arupidamisel veel tervisenõukogu moodustamiseni ei jõutud, küll pakuti välja kandidaate, kes sellesse nõukogusse võiksid kuuluda.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus