Kamari puhkeala arendamine pakub ettevõtjatele huvi

Veebruarikuu Põltsamaa vallavolikogu istungil andis Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson infot, et Kamari puhkeala arendamise vastu on ilmutanud huvi paar ettevõtjat ning nad soovivad olla Põltsamaa vallale partneriks. Üks neist on öelnud, et Eestis ei ole kuigi palju selliseid laagriplatse, kus on olemas haagissuvilate jaoks vee-, kanalisatsiooni- ja elektriühendus. Ta tahaks hakata opereerima Kamari paisjärve kõige suuremal saarel, kuhu pääseb sõidukitega Kolmoja teelt. Ettevõtja soovib saarele välja ehitada kämpingud, teed ning parkimisplatsid. Toivo Tõnson tegi Põltsamaa vallavolikogu liikmetele ettepaneku kuulutada välja hoonestusõiguse konkurss nii, et see toetaks Põltsamaa valla Kamari puhkeala arendustegevust.

Kui Põltsamaa vald arendab Kamari paisjärve Põltsamaa linna poolsel kaldal puhkekeskust ja veesuusarajatisi, siis järve teisel kaldal võiks olla koht, kus Kamari paisjärve äärde tulnud inimestele pakutaks võimalust ööbida oma haagissuvilas või kämpingus. Vallavanem lausus täpsustuseks, et hoonestusõigus sealses piirkonnas ei tähenda, et sinna plaanitakse elamuid või tootmishooneid, vaid puhkepiirkonda planeeritavad rajatised peavad olema seotud turisminduse ja matkamisega.

Vallavolikogu liige Tarmo Orr tundis huvi, kas tuleks uurida ka piirkonna elanike meelsust, et ei tekiks olukorda nagu Põltsamaa vallas Mõhkkülas, kus elanike vastuseisu tõttu jäi ehitamata õlikultuuride töötlemise tehas. Toivo Tõnsoni sõnul pole siiani Kamari piirkonna elanike seas mingit vastuseisu turisminduse arendamisele olnud. Tegelikult tooks turisminduse areng kasu kogu piirkonnale. Ka naaberkinnistul tegutsev ettevõtja Aulis Kaju on ilmutanud arendustegevuse vastu huvi ning ka temal on ideid, mis puhkeala arendustegevust toetavad.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus