Kamari Haridusselts leidis mõttekaaslasi

Põltsamaa piirkond on tuntud oma tugevate külaseltside poolest, nende lipulaevaks võib pidada Kamari Haridusseltsi. Seltsi juhatuse liikme Liia Lusti sõnul on neil 65 liiget, nende seas aktiivsemaid umbes 25-30, ja seltsi juhatus on seitsmeliikmeline.  

Vähe on neid külaseltse, kes omavad nii uhket seltsimaja, nagu  on Kamari Haridusseltsil. Hoone ise sai seltsimajaks, kui sealses koolimajas 2003. aasta alguses tulekahju puhkes. Hiljem sai kool ruumid lasteaiaga samasse majja, endine koolihoone oli aga Kamarile Põltsamaa poolt sisse sõites visiitkaardiks ja seetõttu seda kasutult seisma jätta ei tahetud.

2003. aastal jõuti niikaugele, et asuti hoonet taastama. Liia Lust lausus, et seltsimaja ülalpidamiskulud kaetakse küll Põltsamaa valla eelarvest, kuid lisaraha hangitakse teenuse osutamisest. Kamari, nagu mitmete teistegi külaseltside poolt korraldatavate ürituste nimekiri, on pikk ja kõiki nimetada läheks liialt pikale. Aasta algab seltsil kolmekuninga kohvitoaga, mis küll mõeldud eakatele inimestele. Loomulikult tähistatakse ka siin vabariigi aastapäeva ja emadepäeva. Viimast tähistatakse hoopis omapäraselt  — jalgrattamatkaga. Suvel korraldatakse traditsiooniline lastelaager, aasta teisel poolel on olulisemateks sündmusteks Kamari Haridusseltsi aastapäev ning esimese advendi tähistamine.

Oluliseks tähiseks Kamari Haridusseltsi jaoks oli 2005. aastal saadud aasta küla tiitel, mida jagati Uljaste külaga Lääne-Virumaalt. Liia Lusti sõnul tunnistati nad aasta varem, 2004. aastal Jõgevamaa parimaks külaks ja sealt loogilise jätkuna esitas maakonna Kodukandi ühendus Kamari kandidaadiks Eesti aasta küla tiitlile. Liia Lusti sõnul oli selle tiitli saamisel põhiliseks hindamisobjektiks külaseltsi kui organisatsiooni tegevus,ja neil tuli n-ö enda tõestamiseks täita päris mahukas ankeet.

Küllap oli sellise tiitli saamisel oma roll ka kogu küla kaunil väljanägemisel. Vahetult seltsimaja läheduses paikneb väike heakorrastatud ümbrusega tiik, mis kaevati sinna 2000. aastate alguses. Tiigi kaevamisel välja tõstetud pinnasest tekitati väike küngas, mida nüüd kaunistavad lilled. 

Kui siiani polnud Kamari Haridusseltsil ühte erilist sündmust, siis vähemalt käesoleval suvel sai selleks Kamari paisjärvel korraldatud veetrall. “Oleme selle ürituse korraldamisest veel üsna väsinud, kuid loodame paari lähema nädala jooksul maha istuda, et arutada seltsi edasist tegevust. Leidsime veetrallilt ka häid mõttekaaslasi. Omapoolsed ideed lubasid meile  sellega seoses välja pakkuda päeva juhiks olnud Margus Kastor ja tuntud maadlustreener Arved Külanurm,” rääkis Liia Lust.

Lähitulevikus kavatseb selts rajada korraliku tenniseväljaku ning natuke kaugemas perspektiivis ka jalgpalliplatsi. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus