Kalurite esindajad määrasid perspektiivikad lossimiskohad

 

Neljapäeval korraldas Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit Kasepääl nõupidamise, kus arutelu käigus määrati  kindlaks perspektiivikamad ja teisejärgulised kala lossimiskohad.

Nõupidamisel  “Lossimiskohad täna ja tulevikus” otsustati, milline võiks olla Peipsi järve ääres paiknevate kala lossimiskohtade optimaalne arv ja paiknemine.

“Määrasime Peipsi järve rannikul Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal  kindlaks kümme perspektiivikamat lossimiskohta, mis asuvad Vasknarvas, Alajõel, Lohusuus, Kasepääl, Omedus, Kallastel, Kolkjas, Mehikoormas, Räpinas ja Piirissaarel. Ühtlasi leidsime, et teisejärgulised lossimiskohad on Sassukveres, Varnjas, Meeksis ja Võõpsus,” ütles Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees Urmas Pirk.

“Selguse toomine lossimiskohtade suhtes on vajalik mitmel  põhjusel. See võimaldab paremini täita kalaga ümberkäimisel vajalikke sanitaar- ja hügieeninõudeid, tagada ajaloolise püügiõigusega püügiloa omanikel tõhusamat kontrolli endale kuuluva kala üle ja aitavad saada paremat ülevaadet kalapüügi seaduslikkusest tervikuna,” lisas ta.

Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees Urmas Pirk ja Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing saadavad keskkonnaministeeriumile ja põllumajandusministeeriumile kahe organisatsiooni ühise kirja, milleks taotlevad, et riik seadustaks kalurite seisukohad perspektiivikate lossimiskohtade kindlaksmääramisel.

Kalandusteemalisel nõupidamisel osales ka Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa Büroo uus juhataja Raivo Vadi, kes peab väga oluliseks koostööd kutseliste kalurite organisatsioonidega, et tagada kalapüügi vastavus seadustele ja ohjeldada ebaseaduslikult tegutsevaid kalastajaid.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus