Kalurid valmistuvad kutseeksamiks

Üleeilsel õppepäeval pidasid Peipsi kaluritele loengut ainsa rannakalandust õpetava õppeasutuse, Hiiumaal asuva Suuremõisa tehnikumi direktor Endel Lepisto, sama ametikooli õpetaja Rein Raudsepp ning Eesti Kalurite Liidu tegevdirektor Toivo Orgusaar, kes on ka kalurite kutseeksami komisjoni esimees.

“Eksamil nõutakse kaluritelt kalapüügiseaduse ja püügieeskirjade ning ohutustehnika tundmist ning muudki vajalikku,” lausus Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees Urmas Pirk.

“Senini oli kutselise kaluri mõiste täpsemalt määratlemata. Alates 2008. aasta 1. jaanuarist ei kanta aga ühegi kutsetunnistust mitteomava  kaluri nime püügiloale ega lubata teda ka kalapüügile,” märkis ta.

Peipsi Alamvesikonna Liidu poolt kutselistele kaluritele korraldatud koolitusel osales kokku üle kuuesaja kaluri.

?Kindlasti on nüüdseks kalurite teadlikkus suurenenud ja silmaring avardunud,? arvas Urmas Pirk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus