Kalurid õppisid tundma maksuseadusi

Kaluritele tutvustati ka 2006 aasta esimese poolaasta püügireziimiga seonduvat Peipsi Alamvesikonna kalurite liidu korraldatud õppepäeval kohtusid kalandusettevõtjatega Keskkonnainspektsiooni vaneminspektor Els Kuusman-Ulman ja Lõuna-Maksu ja Tollikeskuse kontrolliosakonna juhataja Rando Undrus. Riigiametnikud märkisid, et rahuliku, stabiilse ja seadusliku majandustegevuse huvides on kalandusettevõtjatel vajalik ja kasulik pidevalt korras hoida dokumentatsioon, mis kajastab kala püüdmise, turustamise ja töötlemisega kaasnevaid kulusid ja tulusid. ?Kalurifirmadele ja üksikettevõtjatele on Keskkonnainspektsiooni ja Maksu ja Tolliameti esindajate nõuanded igati vajalikud. Teemakohase valdkonnaga kursisolek võimaldab ära hoida maksuseaduste ja toiduhügieenialaste nõuannete alaseid eksimusi, mida senini üsnagi sageli esinenud on. Mõnikord põhjustab eksimusi ka seaduste mitte tundmine ja ebakorrektsus raamatupidamises, ?lausus Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees Urmas Pirk. Meriinstituudi teadlane Väino Vaino andis õppepäeval ülevaate 2006 aasta esimese poolaasta püügireziimist. Teadlane tegi ettepaneku kaaluda tuleval suvel mõneks ajaks koha mõrrapüügi keelustamist, et vältida lõppeva aasta kevadel sündinud koha põlvkonna sattumist mõrdadesse , sest need kalad on püügiks veel väikesed.? JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus