Kalurid õppisid tundma maksuseadusi

Kaluritele tutvustati ka 2006. aasta esimese poolaasta püügireziimiga seonduvat.

Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu korraldatud õppepäeval kohtusid kalandusettevõtjatega Keskkonnainspektsiooni vaneminspektor Els Kuusman-Ulman ja Lõuna Maksu- ja Tollikeskuse kontrolliosakonna juhataja Rando Undrus.  Riigiametnikud märkisid, et rahuliku, stabiilse ja seadusliku majandustegevuse huvides on kalandusettevõtjatel vajalik ja kasulik pidevalt korras hoida dokumentatsioon, mis kajastab kala püüdmise, turustamise ja töötlemisega kaasnevaid kulusid ja tulusid.

?Kalurifirmadele ja üksikettevõtjatele on keskkonnainspektsiooni ning maksu- ja tolliameti esindajate nõuanded igati vajalikud. Teemakohase valdkonnaga kursis olek võimaldab ära hoida  maksuseaduste ja toiduhügieeni alaste nõuete alaseid eksimusi, mida senini üsnagi sageli ette tulnud on. Mõnikord põhjustab eksimusi ka seaduste mittetundmine ja ebakorrektsus raamatupidamises,? rääkis Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees Urmas Pirk.

Mereinstituudi teadlane Väino Vaino andis õppepäeval ülevaate 2006. aasta esimese poole püügireziimist. Teadlane tegi ettepaneku kaaluda tuleval suvel mõneks ajaks koha mõrrapüügi keelustamist, et vältida lõppeva aasta kevadel sündinud alamõõdulise kohapõlvkonna sattumist mõrdadesse. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus