Kallaste saab endise kutsekooli hooned

2004. aastal lõpetas Kallaste Kutsekool Eesti Vabariigi valitsuse otsusega tegevuse. Sulgemise põhjuseks toodi õpilaste arvu vähesust ja vajakajäämisi õpetamise kvaliteedis. Vastavalt likvideerimiskomisjoni otsusele jagati kooli varad haridus- ja teadusministeeriumi, Kallaste linna, Tartu linna ja Alatskivi valla vahel.

?Komisjoni otsuse põhjal läksid üheksa koolihoonet haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalasse. Kallaste linnavalitsus taotles aga hoonete tasuta võõrandamist linnale. Eelmise aasta detsembris kirjutasime taotluse Riigikogu majanduskomisjonile, kelle pädevusse kuulub otsuse langetamine. Majanduskomisjon eesotsas Riigikogu liikme Mart Opmaniga otsustas ühel häälel anda üheksa hoonet üle Kallaste linnale,? rääkis Kallaste linnavolikogu esimees Jaak Üprus.

Ta märkis, et olulisemateks hooneteks, mis nüüd Kallaste linnale kuuluvad, on endine kutsekooli peahoone, võimla, söökla, töökoda ja ühiselamu.

?Kuidas hooneid kasutama hakata, seda otsustab Kallaste linnavolikogu koostöös linna elanikega. Hoonete andmine linna omandusse võimaldab aga ära hoida nende lagunemist või müümist ilma kohaliku omavalitsuse huve arvestamata,? lausus Üprus.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus