Kallaste linn ei saanud õigust kasutada venekeelset nime

Kallaste linnavolikogu esimees Leoniti Kromonov tugines taotluse esitamisel ajaloo arhiivi materjalidele ning Euroopa rahvusvähemuste raamkonventsiooni täitmisele. Kallaste linnavolikogu otsustas viie poolthääle ning kahe vastuhäälega saata taotluse regionaalministrile. Asja arutades ei võtnud volikogu arvesse kahe liikme ettepanekut selgitada enne rööpnime taotlemist kohalike elanike arvamus ega linnasekretäri märkust, et kohanimeseaduse järgi pole Kallastel rööpnime võtmine võimalik. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus